Namaterskej nie sú len ženy. Tisíce Slovákov využívajú možnosť tráviť čas so svojimi deťmi a ostať na materskej. Najmä po tom, čo ich manželky už materskú poberať prestali a mali by mať len rodičovský príspevok, ktorý je rádovo nižší. Pre materskú sa rozhodol aj Michal Bordiga z obce neďaleko Hlohovca. Synček Mateo je jeho tretie dieťa, preto si výchovu vychutnáva naplno.

Problém však je v tom, že materskú dávku mu Sociálna poisťovňa neschválila. Vraj pracuje toľko ako pred materskou. Bordiga hovorí o diskriminácii a snahe znižovať počet otcov na materskej, Sociálna poisťovňa o tom, že sú pravidlá, ktorými sa riadi, a jedným z nich je, že materská má nahrádzať stratu príjmu, ku ktorej počas materskej dochádza.

Nespĺňa podmienky?

Zvedavý, aj keď pred objektívom hanbiaci sa Mateo, ktorý bude mať onedlho tri roky, nás privítal spolu s otcom v rodinnom dome v obci neďaleko Hlohovca. Bola streda a otec s ním bol doma aj napoludnie. Pôsobili ako zohratá dvojka. Michal Bordiga práve synovi varil obed. Karfiol s vajcom rozvoniaval a Mateo chodil stále za otcom. „Cez týždeň som s ním doma, pracujem len cez víkendy,“ hovorí Bordiga. Materskú však nedostáva. „Začali to rušiť od septembra 2018. Vymysleli si, že to budú robiť na základe toho, že otec neposkytuje dieťaťu takú starostlivosť, ako poskytovala matka pred tým, ako prevzal starostlivosť po matke,“začína rozprávať o svojom boji za materský príspevok. Tú jeho najskôr uznali a potom, mimochodom s rovnakým dátumom, mu poslali list, že podmienky nespĺňa.

Ľubomír Vážny: Šéfuje Sociálnej poisťovni.
Ľubomír Vážny: Šéfuje Sociálnej poisťovni.
Zdroj: TASR

Kým priznanie materskej došlo formou rozhodnutia, teda platného administratívneho aktu, zrušenie bolo len oznámením. Dôvodom na zrušenie bolo, že začal pracovať u predchádzajúceho zamestnávateľa na dohodu, podľa poisťovne v nezmenenom časovom rozsahu a s porovnateľným príjmom ako pred materskou. „Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava, zo svojho informačného systému zistila, že od 19. októbra 2018 ste začali vykonávať zárobkovú činnosť u zamestnávateľa v nezmenenom časovom rozsahu a s porovnateľným príjmom ako pred nástupom na materskú. Na základe danej skutočnosti ste prestali poskytovať starostlivosť dieťaťu Mateovi Bordigovi v takom rozsahu, ako ju poskytovala jeho matka pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti otca,“ píše sa v oznámení o zániku nároku na materské.

Čo je starostlivosť?

„Finančné podmienky potom v rozhodnutí, ktoré prišlo v januári, už vynechali, lebo je nemysliteľné, aby niekto nemohol ísť robiť na lepšie miesto. Keby tam bol aspoň jeden-dva dni rozdiel. Od toho novembra ma držali v šachu. Ja som volal panej, ktorá to vydala, a ona prezradila, že som prvý prípad, ktorý takto riešia, a ešte nevedia, či budú dávať rozhodnutia, alebo niečo iné. Tak som sa odvolal proti oznámeniu,“vysvetľuje Bordiga. Podľa neho poisťovňa naťahovala čas, aby mala priestor na prípravu na reakcie, aké budú. Samozrejme, peniaze v rámci materského nedostával. „Chcel som sa obrátiť na Generálnu prokuratúru, ale môj advokát mi povedal, že to sa dá podať až po tom, čo bude prvé rozhodnutie tri mesiace platné. Oni mi stihli skôr doručiť rozhodnutie o tom, že nespĺňam nárok. Podľa nich, keď pracujem, neposkytujem dieťaťu starostlivosť,“ krúti hlavou a hovorí, že ho to uráža. Najmä preto, lebo pracuje počas víkendov a cez týždeň sa stará o Matea. „Oni schvália materskú otcovi, ktorý robil 8 hodín denne a ide robiť na 5 hodín. Ale aký je rozdiel medzi tým, či je o tri hodiny dlhšie s dieťaťom?Tak či tak, otec tam päť hodín nie je. Ak sa on, ktorý robí 25 hodín týždenne, dokáže starať o dieťa, tak ako to, že ja, ktorý robím 22 hodín, sa starať neviem,“ hnevá sa. Mimochodom, aj minister práce Ján Richter vo výbore, kam prišli nespokojní otcovia, vyhlásil, že chce spresniť v zákone pojem starostlivosť, aby sa predišlo polemikám.

Diskriminácia?

Podľa Bordigu ide o diskrimináciu preto, lebo podľa neho do septembra 2018 poisťovni neprekážalo, ak otec pracoval. „Do septembra to nepreverovali. Môjho kolegu nepreverovali. Určite to tak bolo aj u iných, lebo ľudia dostávali rozhodnutia v mesiaci, keď nastúpili na materskú, a teda im nemohli kontrolovať dochádzku. Začali to sekať až vtedy, keď začalo poberať materské príliš veľa mužov,“ myslí si Bordiga. „Začali pátrať po tých, ktorí pracujú. Čakajú, či prídu odvody na toto rodné číslo. Zisťujú, koľko vlastne ľudia pracujú. Od môjho zamestnávateľa si vyžiadali dochádzkový list, ktorý slúži iba ako výmer na to, koľko si mám vyplatiť. Školil som sa aj doma ten prvý mesiac. Pýtali sa personalistky, ktorá to však poprela. Nepýtali sa môjho šéfa, nepýtali si záznamy z turniketového systému. Povedali mi, že si ich mám vypýtať ja, ak sa chcem vyviniť. Samozrejme, že mi to zamestnávateľ nechcel dať,“ hovorí Bordiga. Tvrdí pritom, že bol niektoré dni v práci kvôli tomu, aby sa školil na novú pozíciu, ale väčšinou pracoval z domu. „Mal som home office, keby sa niekto prišiel presvedčiť, či som s chlapcom doma,“ zamýšľa sa otec. Dodáva, že skreslené informácie od personalistky zamestnávateľ opraví. Spolu s ďalšími otcami s podobným problémom bol na zasadnutí parlamentného výboru, kde sa stretol s ministrom práce Jánom Richterom aj so šéfom Sociálnej poisťovne Ľubomírom Vážnym. Potom ich pozvali na ďalšie stretnutie do Sociálnej poisťovne, no názor nezmenili. Bordiga si myslí, že poisťovňa seká otcov na materskej, lebo ich počet stále rastie, a to znamená záťaž pre rozpočet.

Otcov tieň: Mateo s tatkom boli v čase našej návštevy zohratý tím.
Otcov tieň: Mateo s tatkom boli v čase našej návštevy zohratý tím.
Zdroj: Tony Štefunko

Podľa zákona

Proti rozhodnutiu o zániku nároku na materské sa odvolal a čaká, ako dopadne odvolacie konanie. Sociálna poisťovňa sa však bráni, že nejde o žiadnu diskrimináciu otcov na materskej. „Účelom dávky materskej je nahradiť stratu príjmu počas starostlivosti o dieťa a splnenie podmienky starostlivosti o dieťa v takom rozsahu, ako mu predtým poskytovala matka. Posudzovanie priznania dávky, teda či žiadateľ spĺňa všetky zákonné podmienky, je vždy individuálne u každého poistenca,“ vysvetľuje hovorca poisťovne Peter Višváder. Ako dodáva, pánovi Bordigovi priznala pobočka nárok na materské od 4. októbra 2018 na obdobie, v ktorom bude splnená podmienka prevzatia dieťaťa do jeho starostlivosti. „Čiže dávka mu bola priznaná, pretože spĺňal všetky zákonné podmienky. Následne pobočka zistila, že pán Bordiga začal u zamestnávateľa vykonávať novú zárobkovú činnosť. Z tohto dôvodu mu zaslala oznámenie, ktorým ho informovala, že od 19. októbra 2019 mu zanikol nárok na príspevok, pretože týmto dňom začal vykonávať zárobkovú činnosť v nezmenenom časovom rozsahu, čím prestal spĺňať podmienku prevzatia dieťaťa do starostlivosti,“tvrdí Višváder.

Priemerná materská
Priemerná materská
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Neschválená práca z domu

Podľa Višvádera pobočka preverovala činnosť pána Bordigu aj u zamestnávateľa, ktorý vyvrátil tvrdenie zamestnanca, že pracuje z domu. „Pán Bordiga zavádzal, že pracuje doma, pretože prácu doma mu zamestnávateľ neschválil, a okrem toho po priznaní dávky začal pracovať, čím prestal spĺňať podmienky,“hovorí Višváder. „V podstate vykonáva tú istú činnosť, ktorú vykonával pred nástupom na rodičovskú dovolenku, len na dohodu, s tým istým rozsahom pracovného času a mzdou a takisto miestom výkonu práce. V podstate u neho neprišlo k žiadnej zmene, len s ním uzatvorili dohodu o vykonaní práce, aby nedosahoval príjem z pôvodného nemocenského poistenia, pretože potom by nemal nárok na materské,“ hovorí Viš­váder. „Dá sa teda hovoriť aj o istej účelovosti konania a o porušení § 223 odseku 1 Zákonníka práce, pretože už samotná dochádzka menovaného dokazuje, že pracuje pravidelne, vykonáva tú istú činnosť pre zamestnávateľa a nebol dôvod na uzatvorenie dohody o vykonaní práce. Náplňou jeho práce u zamestnávateľa je vyskladňovanie nadmerných zásob materiálu,“ pokračuje.

A dodáva, že rozsah pracovnej činnosti preveruje Sociálna poisťovňa v informačných systémoch spolu so zamestnávateľom aj inšpektorátom práce. Michal Bordiga však hovorí, že robí inú prácu ako pred materskou. „Predtým som vykonával prácu technika zásobovania, teraz som na nadmerných množstvách, je to síce na logistike, ale iná práca,“vysvetľuje a dodáva, že ak by ostal na pôvodnej pozícii, musel by chodiť do práce aj piatky. Teraz robí len soboty a nedele.

Vraj nesekajú

Podľa Višvádera Sociálna poisťovňa posudzuje splnenie podmienky starostlivosti o dieťa počas celého obdobia priznania a výplaty dávky. „Minulý rok Sociálna poisťovňa schválila 98 percent žiadostí o materský príspevok otcov a zamietla dve percentá žiadostí,“dodáva Viš­váder s tým, že nesekajú počet mužov na materskej kvôli nižším výdavkom. „Sociálna poisťovňa dávku priznáva všetkým, ktorí na ňu majú zákonný nárok. Veď práve o tom svedčí niekoľkoročný trend narastania počtu poberateľov dávok, vrátane mužov, i výdavkov na túto dávku. Ak by ich Sociálna poisťovňa nepriznávala alebo nároky odoberala, počty dávok i výdavky na ne by klesali, je to však opačne,“tvrdí Viš­váder a dodáva, že ak za ostatných 5 rokov narastú výdavky v tejto položke o 52 miliónov a medzitým štát zvýši sadzbu materského na 75 percent denného vymeriavacieho základu, tak je zrejmé, že tvrdenia o šetrení peňazí na úkor otcov nemajú žiaden reálny základ.