Počúvať históriu rodiny Olivera Andrásyho priamo z jeho úst, je ako počúvať históriu monarchie, v ktorej Slováci prežili takmer tisícročie. „Bádanie po vlastnom rodokmeni ma chytilo len pred pätnástimi rokmi, čo ľutujem, že až tak neskoro, lebo mojich starých rodičov som sa na rodinu pýtal veľmi málo. Nahovoril ma až kamarát Fero Mikloško, vďaka ktorému som sa dostal do starých archívov.“ Dnes vie humorista s istotou, že šľachticom je len podľa DNA, pretože tituly dedili podľa uhorského práva len priami mužskí potomkovia. „A v mojej línii sa do toho vždy zaplietli nejaké ženy,“ tvrdí.

Rodinné tituly nezdedil

Paradoxne, Oliver má modrú krv po všetkých predkoch okrem Andrásyovcov. „V našej rodine je to najmenej zaujímavá vetva,“ povie znalecky. „Dedo bol právnik Andrásy z Jelšavy, ale jeho otec notár si písal iba Andráš bez ypsilonu. Potom si podľa matričného záznamu z roku 1899 požiadal o zmenu mena na Andrási, ale na náhrobok si dal vyryť na konci ypsylon. Ďalšie dve generácie sa volali Andrásch Bódis a vyzerá to tak, že moji predkovia sa vlastne volali Bódišovci z Mokrej Lúky pri Revúcej.“

Aristokratom je preto Oliver Andrásy po iných praprastarých rodičoch. „Basilidesovci boli veľkí vzdelanci. Druhá rodina Lovcsányiovci boli takisto intelektuáli. Prvý Lovcsányi, farár zo Zvolena, sa objavil v roku 1514. Bol to senior evanjelickej cirkvi. Jeho pravnuk Juraj Lovcsányi daroval svoje pozemky v Banskej Bystrici evanjelickej cirkvi, kde postavili kostol, faru a školu. Dodnes to tam stojí. “

Vo videu Oliver Andrásy rozpráva o svojej modrej krvi a maďarskom prapradedovi:

Hoci o Oliverovi si každý myslí, že je Maďar, celkom tak to nie je. „Jediný echtovný Maďar v našej rodine bol otec mojej starej mamy Ferencz Hozáczy. Všetci ostatní z otcovej strany boli Slováci. Karol Štefančok, brat môjho praprastarého otca Martina, spoluzakladal Maticu slovenskú a v kroji sa zúčastnil aj na memorandovom zhromaždení. Ďalšia ich sestra, Karolína Štefančoková, sa vydala za polyhistora a učiteľa na prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej Ivana Branislava Zocha, strýka toho Zocha, po ktorom je v Bratislave pomenovaná Zochova ulica.“

Pozrite sa dovnútra Andrásyho paláca TU >>>

Národnostne veselé je to zo všetkých strán. „V maďarských análoch sa píše, že Lovcsányi bol ‚tóth kaplán‘, teda slovenský kaplán. Myslím, že to boli Slováci, ktorí sa v 19. storočí čiastočne pomaďarčili. Ďalšia prastará mama bola spišská Nemka a prastarý otec bol Chorvát Stanislav Bičanič zo Záhrebu. Mám chorvátsku, slovenskú, maďarskú aj nemeckú krv, a to je len to, čo viem. Keď to teda podľa seba zoberiem, čo som vlastne?“ pýta sa nahlas Oliver Andrásy. „Viete, na dvore Márie Terézie boli mnohí významní Slováci, ale tam sa neriešilo to, kto je akej národnosti, ale to, čo kto vie. Celý nacionalizmus je dieťa až 19. storočia,“ uzavrel.

Vo videu Oliver Andrásy rozpráva vo svojom paláci o slovenských predkoch:

Viac sa dozviete v aktuálnom vydaní PLUS 7 DNÍ >>

Nové číslo PLUS7DNÍ je v predaji od stredy 9. júna 2021.
Zdroj: PLUS7DNÍ