Radoslav Procházka (44) je rodený Bratislavčan. Právnik, vysokoškolský profesor, bývalý predseda a zakladateľ parlamentnej politickej strany #Sieť a tiež bývalý poslanec Národnej rady SR. Ale poďme pekne po poriadku.

2014: Procházka založil stranu #Sieť a postupne ju menil na prach. Foto: Martin Domok

Pokračovanie na ďalšej strane