V ankete RTVS s názvom Najväčší Slovák padajú mená mnohých velikánov, ktorí v našej histórii zanechali pozitívnu stopu, no málo priestoru dostávajú vedci a bádatelia. Popritom aj v tejto oblasti máme osobnosti, ktoré dosiahli svetový úspech. Pohovorili sme si o nich s najpovolanejšími, porotcami ocenenia Krištáľové krídlo v kategórii veda a technika.

Na Tahiti: Milan Rastislav precestoval ako astronóm celý svet, v Polynézii pozoroval Halleyho kométu.
Zdroj: Archív

Astronaut alebo priekopník v matematike?

Zaujímavé je, že spoločným nominantom väčšiny našich respondentov na titul Najväčší Slovák sa stal Milan Rastislav Štefánik, ktorý vynikal v mnohých smeroch. Väčšina ho vníma ako človeka, ktorý mal najväčšiu zásluhu na vzniku Československa, no výrazne zarezonoval aj ako astronaut. Pracovne sa v ňom vidí aj Jozef Masiarik, dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerity Komenského. „Štefánik mi je veľmi blízky práve preto, že bol významný astronóm. Aj ja totiž robím kozmický výskum, astronómiu a astrofyziku,“ prezrádza a menuje ďalších. „Matej Bel bol pre vedu veľmi významný. Bol to jeden z najvýznamnejších európskych vedcov osemnásteho storočia. Nezanedbateľný bol aj slovenský kartograf Samuel Mikovíni,“ uvažuje a dodáva, že absolútnym priekopníkom medzi našimi vedcami bol matematik Jur Hronec. „Zaslúžil sa o založenie technickej univerzity a prírodovedeckej fakulty. Pozoruhodné sú však aj práce Dionýza Ilkoviča, ktorý úzko spolupracoval s českým chemikom Jaroslavom Heyrovským, nositeľom Nobelovej ceny za chémiu. Keby som mal vybrať niektorého zo súčasníkov, určite by to bol Ilkovič,“ tvrdí zasvätene.

Vyhrá emigrant?

Riaditeľ Národného onkologického ústavu Juraj Pechan sympatizuje s dielom Milana Rastislava Štefánika, no mimoriadne vyzdvihuje tiež zásluhy vedca a mikrobiológa Jána Vilčeka. „Je to profesor, ktorý objavil biologickú liečbu. Využíva sa pri reumatizme a pri pacientoch so zápalovými chorobami. Narodil sa v Bratislave, no emigroval do Ameriky, kde pracoval na výskume liekov. Už je na dôchodku, ale podporuje slovenských študentov univerzity v New Yorku,“ dozvedáme sa.

Neznámy Ján Vilček: Uznávaný mikrobiológ sa narodil v Bratislave. V roku 2013 ho vyznamenaním pre vedca ocenil americký prezident Barack Obama.
Zdroj: Archív

Riaditeľka Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Silvia Pastoreková je tiež za Štefánika. „Pohybujem sa v oblasti lekárskych vied, ktoré majú na Slovensku viacero výnimočných osobností, niektorí z nich sú laureáti Krištáľového krídla, no pre mňa je jednoznačne najväčším Slovákom Štefánik,“ vraví, no predsa len načiera medzi súčasníkov. „Najväčším Slovákom je podľa mňa Dionýz Blaškovič, nestor slovenskej virológie. Je zakladateľom Virologického ústavu, ktorý je dnes súčasťou Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied pre výskum príčin a mechanizmov rôznych ľudských ochorení. Postavil základy vedeckého výskumu vírusov na Slovensku, vychoval množstvo renomovaných vedcov a svojimi výsledkami šíril dobré meno Slovenska v zahraničí. Je pre mňa vzorom ľudskosti, múdrosti a pracovitosti,“ vyznala sa.

Ani pri Márii Frankovičovej, prednostke Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, neprichádza pri voľbe najväčšieho Slováka k prekvapeniu. „Jednoznačne Štefánik! Pre slovenský národ znamenal najviac. Zaslúžil sa o veci, ktoré stoja za pozornosť,“ hovorí. Najmenej sme sa dozvedeli od člena predsedníctva Slovenskej akadémie vied Františka Simančíka. „Nie som priateľom tejto ankety. Nikdy som o tom neuvažoval,“ zareagoval stroho, keď sme ho oslovili.

Viac o bádateľskom živote Milana Rastislava vo videu: