Smutné je, že dlžníkom je také rešpektované a potrebné Múzeum Slovenského národného povstania.

Furková o Kotlebovi: Človek aby sa bál ísť von, keď má priateľa černocha

Sľub priamo od ministra

Ešte v roku 2004 začalo múzeum pripravovať novú stálu expozíciu k 60. výročiu SNP. Koncom decembra predchádzajúceho roku dostalo z ministerstva kultúry 20 miliónov korún (663 878 eur). Pri tejto príležitosti vyhlásilo výberové konanie na zhotoviteľa výstavy. Uspela v ňom firma N&V DESIGN grafického výtvarníka Milana Veselého, manžela známej herečky Zity Furkovej.

Zdroj: ARCHÍV Z. F.

Práce sa rozbehli, no pri demontáži predošlej expozície z roku 1992 začali vyskakovať kostlivci z najrozličnejších kútov. Elektroinštaláciu, podlahy, zábradlia a ďalšie poškodené a nevyhovujúce časti bolo potrebné za pochodu a v časovej tiesni opravovať. A to si vyžadovalo ďalšiu finančnú injekciu. Na kontrolných dňoch sa zúčastňoval aj vtedajší minister kultúry Rudolf Chmel. Podľa svedkov peniaze navyše a práve na tento účel osobne odobril. „Keby nám bol pán minister Chmel povedal: ‚Ja už na to nemám peniaze, musíte stopnúť práce,‘ tak by sme to urobili. Ale on sa vyjadril, že máme požiadať o pridelenie príslušnej finančnej čiastky s tým, že v prácach sa má pokračovať tak, aby sa stihol termín osláv. Toto bolo pre nás záväzné, aj pán Veselý na základe tohto prísľubu pokračoval v prácach, lebo on by to inak nebol robil,“ hovorí bývalý námestník riaditeľa múzea Dezider Tóth. Jeho slová potvrdzuje vtedajšia vedúca historického oddelenia múzea Daniela Baranová: „Minister povedal, že suma sa má zvýšiť, a sľúbil na to financie.“

Evitine nezaplatené faktúry: Má v tom prsty Fedor Flašík?

Pokarhali ich

Práce boli ukončené a misia Milana Veselého splnená. No s malým detailom. Múzeum mu ostalo „visieť“ vyše 193-tisíc eur. „A to dodával veci navyše, ktoré si nefakturoval,“ tvrdí svedok. Zápisy z jednotlivých kontrolných dní podpísali obe strany, čo podľa exnámestníka „logicky svedčí“ o odsúhlasení vykonaných prác. Čo všetko Veselého firma vykonala a dodala, jasne stanovili výsledky fyzickej inventarizácie z roku 2006. Na nej sa zúčastnili zodpovední pracovníci Múzea SNP a pracovníci firmy Milana Veselého.

Stála expozícia, pre ktorú sa jedenásť rokov vedie súdny spor: V roku 2004 ju otvoril prezident Rudolf Schuster, na snímke so Zitou Furkovou a Milanom Veselým.
Stála expozícia, pre ktorú sa jedenásť rokov vedie súdny spor: V roku 2004 ju otvoril prezident Rudolf Schuster, na snímke so Zitou Furkovou a Milanom Veselým.
Zdroj: TASR

Za každý úsek v pomere 1 : 1. Po detailnom preskúmaní múzea a celej expozície vyčíslili práce na spomínaných 193-tisíc eur. Následne výsledok inventarizácie podpísali v zápisnici. „Samozrejme, že zvýšená cena bola reálna. Pán Veselý bol nielen odborník, ale aj morálny a charakterný človek, takže on nemal záujem, aby múzeum nejako poškodil,“ vysvetľuje bývalý zástupca riaditeľa. Dokonca sa vtedy podľa neho hovorilo o päťročnom splátkovom kalendári, ktorý mal dlh zmazať. Ani to však nikam neviedlo. Kolotoč sa naplno točil. Neochota uhradiť záväzok prichádzala z viacerých strán.

Od istého riaditeľa odboru na ministerstve sa Milan Veselý dozvedel, že v múzeu zlyhali, pretože nemali vykonať fyzickú inventarizáciu, ale účtovnú uzávierku. Zamestnanci dostali od riaditeľa oficiálne pokarhanie. Pritom fyzickú inventarizáciu predtým požadovali práve z ministerstva. Ako inak mali zistiť aktuálny stav, keď nie fyzickým zrátaním a kontrolou všetkých búst, figúr, vitrín, stavebných prác a ďalších a ďalších súčastí expozície?

Milan Veselý sa teda obrátil na súd, ktorý trvá už jedenásť rokov. On sám sa jeho konca nedožil, v roku 2015 zomrel.

Lasica kúpil manželke ďalšiu chalupu: Z obavy, aby sa k nej nedostali hrubokrkí podnikatelia

Silné svedectvá

Zmeny nastali aj na poste riaditeľa múzea. Pôvodne ním bol Ján Stanislav a v roku 2006 ho vystriedal Stanislav Mičev. Bývalí zamestnanci hovoria v kauze o nátlaku, ktorý pociťovali zo strany vedenia. „Klamal by som, keby som povedal, že nebol. Samozrejme, že bol nátlak, priamy, nepriamy, bolo toho až-až,“ opisoval so slzami v očiach sudkyni svoje zážitky Dezider Tóth.

„Dorazilo ma, keď mi dali podpísať čiastkové výsledky účtovnej inventarizácie, s ktorými som nesúhlasil, lebo to bolo klamstvo. Bol tam pán Stanislav, pán Mičev, námestník Hradecký a povedali mi: Podpíš to. Nesúhlasil som, načo pán Stanislav začal na mňa kričať: Podpíš to alebo prisahaj na smrť svojho vnuka, že to nie je pravda. Bol som mimo, môj vnuk mal vtedy desať mesiacov. Povedal som, kašlem na všetko a podpísal som to.“ Také pomery podľa Dezidera Tótha prevládali v inštitúcii od roku 2006 až do jeho odchodu z múzea v roku 2009.

O nátlaku hovorila na súde, ktorý prebieha v Banskej Bystrici, aj Daniela Baranová. Exnámestník Hradecký od nej vraj žiadal, aby spochybnila svoje podpisy na zápisniciach, prípadne aby tvrdila, že ich podpisovala iba s úmyslom uviesť svoju prítomnosť ako na prezenčnej listine a nie, že súhlasí s ich obsahom. „Z dôvodu neustáleho nátlaku a osočovania som v septembri roku 2008 podala v Múzeu SNP výpoveď,“ napísala v čestnom vyhlásení a na súde dodala: „Hradecký za mnou prišiel, že idem proti inštitúcii, že nič nedlhujeme a ako môžem niečo také tvrdiť. Opakovalo sa to niekoľkokrát.“

Chce zaplatiť, ale vraj nemôže

Podľa aktuálneho riaditeľa múzea Stanislava Mičeva je vinníkom niekto iný. „Pán Tóth je zodpovedný za celú túto kauzu. On ju zapríčinil a ja ju dávam do poriadku. Aj s pánom Stanislavom spôsobili škodu, ktorá nie je zmluvne podložená. Vznikol tu nárok, ktorý nemám ako zaplatiť. Porušil by som všetky zákony. Jediný právny nárok, ako to môže byť zaplatené, a to som povedal aj pánovi Veselému, je podať žalobu. Keď bude rozsudok, tak to zaplatím. Mám nález nadriadeného kontrolného úradu, čo je ministerstvo kultúry, ktorý ma zaviazal na tento postup. Mám ho porušiť?“ K svedeckému pultu si sadla aj herečka Zita Furková, manželka zosnulého Milana Veselého, ktorý sa pre zákernú chorobu rozsudku nedočkal. „Mám obrovský pocit zaujatosti a manipulácie s pravdou voči osobe a tvorbe môjho manžela. Jedného dňa mi povedal: ‚Predstav si, volali mi z Bystrice, že v múzeu sa šíri to, že sa netreba zaoberať kauzou Milana Veselého, má rakovinu, aj tak zomrie‘,“ hovorila v emočne nabitej atmosfére. Riaditeľ Stanislav Mičev sa na chodbe začal pred umelkyňou hájiť: „To o tej rakovine sa ma dotklo, pani Furková. Ja som to v živote, v živote nepovedal, vášho manžela som mal rád.“ Na jej poznámku, že spor trvá jedenásť rokov, reagoval: „Nemôžem za to, že súd to robí tak dlho. Myslel som, že o rok to bude za nami. Budem rád, keď sa to skončí a ja budem mať právny podklad, aby som vám to zaplatil.“

Sudkyňa má jasno

Sudkyňa na záver minulotýždňového pojednávania vyjadrila predbežný názor, ktorým mohla naznačiť, ako v konečnom rozsudku rozhodne. „Po oboznámení sa s nálezom českého Ústavného súdu považujem zápisnicu z dokončenia inventarizácie z 20. 3. 2006 za platný právny úkon,“ uviedla a Zita Furková na záver vyhlásila: „Nič iné mi nezostáva, ako brániť česť, pravdu a spravodlivosť, kým budem živá.“ Rozsudok by mal podľa našich informácií padnúť v polovici júla.