Tento problém by vôbec nevznikol, keby sa neobjavil na verejnosti, myslí si terapeutka MELINDA KEŠICKÁ. Odborníčka sa vyjadrila k videu aj k problému sexuálneho obťažovania.

Ako na vás spomínaný zostrih zapôsobil?

Nebolo z neho cítiť napätie medzi zúčastnenými. „Obeť“ s prehľadom zvláda situáciu, nepokoj „páchateľa“ usmerňuje čarovným slovkom „klídek“. To, ako vnímala ona sama túto konkrétnu situáciu, vie len ona. Podstatné je vytvoriť atmosféru, keď sa nebude žena báť povedať mužovi, že sa jej to nepáči, bez ohľadu na ich sociálnu pozíciu.

Myslíte si, že ide o sexuálne obťažovanie?

Obťažovaním je to, čo vnímame ako záťaž, čo nás „obťaží“. Ak prst na zadku v nás vyvoláva ľahkosť, že by sme lietali, tak o obťažovaní nemožno hovoriť. Dotyky sú medzi dvomi ľuďmi a oni sa k nim majú vyjadriť. Problém je, keď Kramárov prst na zadku imaginárne cíti veľa žien, prípadne mužov, lebo videli niečo, čo vidieť nemali, a, pochopiteľne, nemusí sa im páčiť jeho škrabkanie. Môže sa im aj hnusiť.

Podľa vás sa tento jav podceňuje alebo občas zveličuje?

Neexistuje objektívna norma, kde je hranica neprípustného. Preto nie je možné efektívne zasahovať zvonku. Normu prijateľného si určujeme sami, a preto je najprirodzenejšie, ak riešenie prebehne medzi aktérmi kontaktu.

Niekedy je však obeť v rozpakoch či vystrašená.

Áno, spoločnosť môže vytvoriť podmienky, aby nebola umožnená vyššia akceptácia názoru jednej z osôb. K podceňovaniu alebo zveličovaniu sexuálneho obťažovania dochádza emočným angažovaním väčšinou priamo nezúčastnených osôb, ktoré sa vyjadrujú k pocitom inej osoby, akoby za ňu cítili. Pri hodnotení správania je dôležité zachovať odstup a nerozhodovať s pocitom, že sami cítime ten nežiaduci prst.   

Ako by ste definovali sexuálne obťažovanie?

Ide o snahu vyvolať vlastné vzrušenie bez toho, aby z tohto procesu pozitívne emočne profitovala aj druhá osoba. Ide vlastne o sexuálny egoizmus s negatívnym dosahom na prežívanie druhej osoby. K obťažovaniu dochádza i medzi manželmi či dlhodobými partnermi, kde jeden neprežíva nadšenie zo sexuálneho kontaktu, je však ochotný ho strpieť, lebo to bilancuje ako výhodné. Sexuálne násilie sa začína, ak je iniciátor vyzvaný, aby upustil od konania, a on nie a nie.

Zaslúži si herec či tvorcovia programu odsúdenie?

Zverejnením niektoré veci menia význam. Vulgárny prejav nespokojnosti v domácom prostredí sa zverejnením mení na urážku na cti. Bežná erotika doma sa v televízii volá pornografia. Rovnako incident, ktorý je zverejnený, by nemal taký sociálny dosah, keby niekomu nenapadlo ho zverejniť. Môžeme sa vyjadriť k tomu, či sme to chceli vidieť. K hercovi so zvedavým prstom nech sa vyjadrí ona. Aj to urobila.