Za manželku si vzal najpopulárnejšiu moderátorku Adelu Vinczeovú (42), no duchovnú kariéru robí aj jeho matka Renáta. Minulý týždeň sa stala novou generálnou dozorkyňou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku, čo je najvyššia funkcia, ktorú môže jej laický člen dosiahnuť. Potešenie v rodine musí byť o to väčšie, že Viktorovu matku zvolili v tajných voľbách všetci členovia cirkvi. Do funkcie Renátu Vinczeovú slávnostne inštalovali v Evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre. „Akt uvedenia nového dozorcu je ešte výnimočnejší tým, že prvýkrát v histórii ECAV na Slovensku bola do najvyššej funkcie zvolená žena,“ povedala mediálna tajomníčka ECAV Jana Nunvářová. 

FOTO Viktorovej mamy v GALÉRII