Po smrti svojej životnej lásky Karla Gotta sa vdova Ivana stiahla z očí verejnosti a spolu s dcérami smútila v súkromí. Pred fanúšikov jej zosnulého muža predstúpila iba výnimočne pri príležitostiach súvisiacich s odkazom Karla Gotta. Tak tomu bolo pri vydaní autobiografickej knihy Má cesta za štěstím, ako aj pri promovaní dokumentárneho filmu Karel.

Ivana vtedy Gottovým fanúšikom urobila obrovskú radosť, pretože pri tejto príležitosti sa na verejnosti ukázala nielen ona, ale aj jej dcéry Charlotte Ella a Nelly Sofie. Sdrcia Gottových fanúšikov si Ivana získala aj tým, ako s nimi komunikuje po smrti ich idolu. Ivana totiž na sociálnych sieťach zverejňuje novinky súvisiace s odkazom Karla Gotta, ktoré sa vždy stretnú s pochvalnými reakciami Gottových priaznivcov.

Nový muž po boku vdovy Ivany, FOTO! Aké plány s ním má? Čítajte!

No hoci od smrti Karla Gotta vdova Ivana nemá ani pomyslenie na iného muža a vždy hovorí, že jej životnou láskou bol Karel Gott, viacerí by jej priali, aby do konca života nezostala sama a aby sa po jej boku objavil aj nový muž. Nedávno však vdova Ivana predsa len urobila istú zmenu, ktorá sa týka nového muža po jej boku. A túto zmenu aj oficiálne oznámila na webových stránkach.