Rada pre vysielanie a retransmisiu je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Dohliada na správne fungovanie našich televízií a rozhlasu aby v mediálnom priestore vysielatelia neporušovali pravidlá a neohrozovali maloletého diváka. Avšak viac ako milostné scény, erotika či alkohol vadí divákom všadeprítomná reklama. Najviac im zdvíha tlak škriekajúci panáčik a úroveň hlasitosti reklamy. S týmto, ale Rada podľa hovorkyne nemôže bohužiaľ nič robiť. Musíme to len odtrpieť.

Pocit keď prerušia film: Behom hodiny aj štyrikrát.
Zdroj: Facebook

Nechceme neustále prerušovať program


Televíznym divákom najviac stúpa tlak pri reklmaných blokoch. V počte sťažností vedie bez debaty otravná, všadeprítomná reklama. Predstihla alkohol, drogy, obscénnosti či násilie. „Prekáža ľuďom i nevhodný obsah pre maloletých divákov, nevyváženosť, neobjektívnosť a zaujatosť diskusných relácií a spravodajstva. Dokonca aj hlasitosť reklám. Často dostávame podnety týkajúce sa vysielania reklamy v rovnakom čase na všetkých programových službách. Prípadne nedodržiavanie avizovaných vysielacích časov. To zákon vysielateľom nezakazuje,“ dozvedeli sme sa zlú správu pre nabrúsených divákov od hovorkyne Rady Ivany Furjelovej.

Animovaný seriál The Simpson: Výraz hlavných postavičiek keď sú naozaj otrávení.
Zdroj: Aplus.com

Pokuty

Najvyššie sankcie, aké rada udelila, boli osemdesiattisíc eur a päťdesiattisíc eur. Tú vyššiu vyfasovala programová služba TV JOJ, ktorá nedodržala vysielací čas vyhradený na reklamu. Svoje Noviny prerušili vysielaním reklamy hneď dvakrát. Vec sa skončila na súde. Ešte nebolo vytýčené pojednávanie, takže prípad nie je uzavretý.

Druhú najvyššiu pokutu dostala verejnoprávna televízia. „Televízny program Večer pod lampou s diskusiou o kauze Cervanová za porušenie ochrany ľudskej dôstojnosti. Vec je ukončená. Rozhodnutie RVR potvrdil Najvyšší súd,“ doplnila Furjelová k prípadu, ktorý sa začal v roku 2011. Ešte pred Vianocami dostala televízia Markíza rozhodnutie, že musí zaplatiť desaťtisíc eur. Po devätnástej večer totiž odvysielali reklamu na tvrdý alkoholický nápoj. V decembri vystavili deväťtisícovú sankciu JOJ-ke. „Odvysielali program Profesionáli, v ktorom odzneli obscénne vyjadrovania a ktorý vysielateľ klasifikoval ako nevhodný pre maloletých divákov do pätnásť rokov, čím nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s ustanovenými podmienkami,“ povedala nám detailne Furjelová. Vysielatelia majú ku každému rozhodnutiu možnosť podať žalobu na súd.

Mohlo by vás zaujímať: