Uveril si? Vlado Zlatoš (39), ktorý sa na Instagrame prezentuje ako odborník na všetko, čo súvisí s telom, so zdravou stravou, prípadne s motiváciou, zašiel priďaleko. Telovýchovný influencer s počtom sledovateľov 9,5 tisíca začal vysvetľovať, že za podlomené mentálne zdravie si môže človek sám.

„Prevezmite zodpovednosť za svoj život. Aké otrepané, však? Ale schválne, kto sa tým aj riadi a dokáže zrátať, koľko výhovoriek už dnes použil? Fyzické choroby majú rozmanité príčiny vzniku. Spôsobujú ich rôzne baktérie, vírusy a iné okolnosti,“ začal svoju medicínsku prednášku na sociálnych sieťach zoširoka.

Následne dospel k tomu, že mentálne choroby v skutočnosti neexistujú, len sú zamaskované za nedostatok zodpovednosti.

Nebezpečný?

Hoci viacerí odborníci na psychológiu či psychiatriu odporúčajú fyzický pohyb, nie je dokonalou náhradou za terapiu v prípade potreby. Zlatoš si myslí niečo iné. „Mentálne choroby majú iba jeden pôvod. V podstate neexistujú mentálne choroby, existuje len stav väčšej či menšej nezodpovednosti a potláčania reality. Nezodpovedná osoba je nielen negatívne naladená, ale aj mentálne chorá, priamoúmerne podľa miery vlastnej nezodpovednosti. Každý z nás je mentálne zdravý do takej miery, do akej dokáže prevziať zodpovednosť za svoj život,“ nazdáva sa.

Z uvedeného by pokojne mohlo vyplývať, že ak si človek dôsledne neuprace byt, môže mu hroziť aj schizofrénia. V dodatku k príspevku, ktorý mal skôr motivovať, než pobúriť, ešte vymenoval, čo všetko pod mentálnym „ne-zdravím“ myslí, nevynechal ani závažné diagnózy vyžadujúce si odborný lekársky posudok a liečbu tabletkami.

Internet na seba nenechal dlho čakať a svoju nevôľu vyjadril takmer okamžite. Autori účtu badinfluence_sk, ktorý si dáva za cieľ strážiť korektnosť sociálnych sietí, mu odporúčali stiahnuť text pre „zľahčovanie problematiky mentálneho zdravia“.

Zlatoš sa medzitým nechal poučiť. Motivačnú prednášku prepísal na sebaľútostivé vyznanie, pričom tvrdí, že nemal v úmysle nikomu ublížiť, ale skôr pomôcť. „V pôvodnom texte som poukazoval na to, ako zdravý človek, ktorý by mal byť objektívne mentálne/duševne zdravý (nemá genetické vrodené poruchy tela či mozgu), si môže udržiavať zdravie iba tak, že neustále preberá viac osobnej zodpovednosti za svoj život. Nasledovalo prekrúcanie tohto textu, búrlivé komenty a reakcie ľudí z vybranej skupiny, ktorá sa ‚náhodne‘ zjavila na mojom profile (žiadny z mojich follows),“ sťažuje sa fitnesák.

Viac FOTO v GALÉRII >>

Zlatošovi v pokračovaní prekáža, že mentálne zdravie nemá konkrétnu definíciu a nemožno ho ani kvantifikovať; kategórie duševných problémov nie sú dostatočné; nevie, na základe čoho sa určuje pevné duševné zdravie; ako sa diagnostikuje a rieši problém a vo svojej podstate všetko, o čom už napísali titulovaní psychiatri.