Monika Beňová ako malé dievčatko (vľavo)
Monika Beňová ako malé dievčatko (vľavo)
Instagram