Pre porovnanie - Bohatstvo 62 žijúcich amerických miliardárov, ktorí v roku 2010 podpísali sľub, že aspoň polovicu svojho majetku rozdajú na charitu, sa odvtedy zvýšilo o 95 percent. V preklade to znamená, že zbohatli z 376 miliárd dolárov v roku 2010 na 734 miliárd dolárov k 18. júlu 2020. Toľko hovoria základné čísla analýzy „Gilded Giving 2020“, ktorú vypracoval americký Inštitút politických štúdií. A ako sú na tom s dobročinnosťou a charitou naši milionári? Z každoročného prieskumu J&T Banky medzi slovenskými a českými dolárovými milionármi vyplýva, že drvivá väčšina z nich, až okolo 90 percent, prispieva na charitu. Zhruba polovica z nich tak robí pravidelne. Najčastejšie podporujú už existujúce nadačné fondy a združenia alebo konkrétneho príjemcu. Ich pozornosť sa sústreďuje na pomoc deťom v detských domovoch, v SOS zariadeniach a ľuďom so zdravotným hendikepom.

Cieli na Ružomberok

K tým najväčším patrí napríklad papierenský magnát Milan Fiľo. Spolumajiteľ papierní v Ružomberku zhruba 30 rokov dotuje viaceré aktivity v tomto meste. „Pomoc regiónu znamená v priebehu rokov miliónové dotácie v oblasti zdravotníctva, školstva, kultúry, športu i ekológie. Pre Ústrednú vojenskú nemocnicu nakúpil niekoľko kľúčových prístrojov, pomohol pri založení Katolíckej univerzity a podporuje jej činnosť. Pomáha úspešným športovým klubom, pomáha občianskym organizáciám pri skvalitňovaní života komunít. V spolupráci s bývalými i súčasnými zamestnancami papierní založil Nadáciu Supra, ktorá pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii, detským domovom a domovom sociálnych služieb,“ vypočítava Fiľove charitatívne činy hovorkyňa jeho podnikateľskej skupiny Eco-Investment Petra Greksová.

V spolupráci s náboženskými organizáciami roky prispieva na renováciu kostolov a historických pamiatok. Minulý mesiac napríklad sumou 30-tisíc eur podporil obnovu zničeného a zanedbaného židovského cintorína v Ružomberku. Milan Fiľo vďaka osobnému priateľstvu s profesorom Vladimírom Krčmérym významne prispieva na sirotince v Afrike a Ázii, a tiež na nemocnice pre chudobných a nakazených vírusom HIV, ktoré v rozvojových krajinách zakladá Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Na pomoc s pandémiou koronavírusu skupina Eco-Investment vyčlenila sumu 3 milióny eur. Holding spoločne s papierňou SCP Mondi Ružomberok napríklad prispel tamojšej Ústrednej vojenskej nemocnici čiastkou 700-tisíc eur na vybudovanie takzvaného COVID pavilónu so špičkovým vybavením a zdravotníckou technikou.

Šport aj kultúra

Pozadu neostáva ani najväčšia česko-slovenská finančná skupina J&T, za ktorou oficiálne stojí Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič. Finančníci z J&T už dlhé roky podporujú charitu cez českú a slovenskú Nadáciu J&T zameranú na pomoc sociálne slabým, hendikepovaným či znevýhodneným rodinám. „S cieľom zviditeľniť obe krajiny na kultúrnej mape sveta a ešte viac pomôcť spropagovať tuzemských umelcov a talenty podporujeme v oblasti kultúry a umenia nielen tuzemské organizácie a prestížne ocenenia, ale aj medzinárodné akcie,“ konštatuje hovorkyňa skupiny J&T Monika Veselá. Finančníci nestoja bokom ani pri športe a podpore športovcov. „Aj tu je pomoc smerovaná nielen do podpory mladých a začínajúcich športovcov či jednotlivých športov, ale zároveň sme partnermi mnohých významných športových udalostí,“ dodáva Veselá. Tkáčovci a Jakabovičovci sa nevyhýbajú ani humanitárnej pomoci. Posledným príkladom bola pomoc Česku a Sloensku v boji proti koronavírusu, kedy skupina J&T spolu s holdingom EPH finančníka Daniela Křetínského venovali 8 miliónov eur.

Dievčenský internát či obrazy

Dobročinnosti sa venujú i ďalší Slováci. Finančník Peter Krištofovič, známy z pôsobenia vo finančnej skupine Arca Capital, postavil v spolupráci so slovenským misionárom Martinom Cingelom pred niekoľkými rokmi v africkej Keni dievčenský internát. Ten stojí v slume Langas v Eldorete. „V cene, v ktorej si na Slovensku môžem dovoliť služobné auto ako šéf veľkej firmy, som tu v Keni spolupostavil obrovský dom pre 50 ľudí. Pomáham doma, lebo som Slovák, ale tu viete pomôcť viac, lebo hodnota peňazí tu má väčšiu silu,” povedal pri otvorení charity v roku 2016 podnikateľ a motivátor Peter Krištofovič.

 

Ďalším povšimnutia hodným činom bol vlaňajší dar vyše 150 obrazov v odhadovanej hodnote 3,5 milióna eur. Umelecké diela pochádzajú zo Zbierky Linea, ktorú od polovice 70.-tych rokov minulého storočia vytváral Ivan Zubaľ. K nemu sa postupne pridali jeho synovia Roman a Igor. Darcovia svoj šľachetný čin vysvetľovali ako kombináciu osobného uspokojenia a splnenia si spoločenskej povinnosti. K filantropom sa zaradil aj exprezident Andrej Kiska. Ten ešte dávno pred nápadom kandidovať za najvyššieho ústavného činiteľa založil s podnikateľom Igorom Brossmanom nadáciu Dobrý anjel. Na jej štart obaja biznismeni zložili po vtedajšom pol milióne korún. V ďalších rokoch ich pomoc narástla na jeden milión eur v prípade Brossmana a na 1,5 milióna eur u Kisku. Nadácia do súčasnosti na pomoc 9400 rodinám z príspevkov donorov rozdelila takmer 54,5 milióna eur. 

FOTO slovenkých milionárov a filantropov v GALÉRII