Slovenské národné divadlo zažíva nebývalú revolúciu. Zatiaľ čo herečka Zdena Studenková (67) nedávno vyhlásila, že Matej Drlička (45) je najlepší riaditeľ našej prvej scény, sólisti operného súboru neprežívajú rovnaké nadšenie. Viac ako polovica z nich na čele s Ľubicou Vargicovou (53), Janou Juríčkovou (47), Teréziou Kružliakovou (44) či manželmi Tomášom (44) a Katarínou Juhásovcami (44) označila vedenie divadla za „nekompetentné, netransparentné, neefektívne a nehospodárne“. List s prudko úprimným stanoviskom zaslali generálnemu riaditeľovi, ale aj šéfovi opery Luborovi Cukrovi, ministerke kultúry Natálii Milanovej a parlamentnému výboru pre kultúru a médiá.

Operní speváci vyjadrili najmä nesúhlas s výraznou redukciou predstavení a enormným pozývaním hosťujúcich umelcov na úkor využívania interných sólistov. Ich najvyšší šéf Matej Drlička list zmietol zo stola s tvrdením, že je všetko v poriadku. Zníženie počtu predstavení približne na jedno týždenne vysvetlil zatvorením historickej budovy a k prepúšťaniu interných zamestnancov vraj prišlo pre nedostatok práce. „S prepustenými budeme naďalej spolupracovať na základe externých zmlúv, pretože to je prevádzkovo logickejšie a pre divadlo efektívnejšie,“ vyjadril sa. Ministerstvo kultúry na sťažnosti spevákov nereagovalo a v parlamentnom výbore im sľúbili vec prešetriť.

Degradácia kvality

Ale vráťme sa na začiatok. Keď sa pred dvoma rokmi schyľovalo k výberovému konaniu na post generálneho riaditeľa SND, ministerstvo kultúry vyzvalo umelcov, aby stanovili podmienky, ktoré by mal ich nový šéf spĺňať. „Z našej strany sme chceli len minimálne päť rokov praxe a aby mal čistý morálny štít. U pani ministerky sme boli aj osobne. Potom vyšlo oznámenie o výberovom konaní, kde sme šokovaní zistili, že človek, ktorý chce riadiť najväčšiu štátnu erbovú inštitúciu, na to nepotrebuje žiadnu prax,“ vracia sa do októbra 2020 predseda organizácie Únie sólistov Opery SND František Šenigla. V oznámení o výberovom konaní skutočne stálo: „Riadiaca prax v relevantnom odbore je výhodou, nie však podmienkou.“ Matej Drlička, ktorý napokon zvíťazil, prax mal. „S vedením súkromnej agentúry, ale SND je štátna inštitúcia za štátne peniaze,“ čertia sa nespokojní sólisti, ktorí mali výhrady aj k členom výberovej komisie.

Po vymenovaní nového generálneho riaditeľa teda zosnovali sťažnosť, ktorú koncom roka 2020 poslali na ministerstvo kultúry. Riaditeľ odboru kontroly a inšpekcie najprv skonštatoval, že bola opodstatnená, no napokon sa ministerstvo priklonilo na Drličkovu stranu. Na základe Ozdravného plánu SND, ktorý predostrel, mu navyše priklepli dvadsaťdva miliónov eur. Veď v pláne sľuboval aj stabilizáciu domáceho súboru. „Časté hosťovania externých sólistov zapríčinili v SND postupnú degradáciu kvality interných sólistov. Dočasná redukcia účinkovania externých hostí má svoje ekonomické dôvody, ale primárnym cieľom je skvalitňovanie vlastného sólistického súboru. Je nevyhnutné zefektívniť systém plánovania a obsadzovania všetkých zložiek operného súboru a dosiahnuť vyváženú vyťaženosť sólistov v rámci premiér a repríz,“ uviedol Drlička doslova.

Zmena po sto rokoch

Operný ansámbel teraz generálnemu riaditeľovi vyčíta, že sa svojich pôvodných vízií nedrží. „Namiesto toho, aby peniaze zo štátnej kasy použil pre interných zamestnancov, prichádza k prepúšťaniu a najímaniu externých spevákov. Deje sa to najmä cez švajčiarsku agentúru Rita Schütz Management, okrem iných hviezd zastupuje aj Adrianu Kučerovú, Pavla Bršlíka či Róberta Jindru, ktorí pod hlavičkou SND účinkujú najčastejšie,“ sťažujú sa ich kolegovia z interného prostredia.

„Nechápte nás zle. My sa nebránime externým spevákom. Ich hosťovanie je vždy príjemným oživením. Ale nemôže ich byť predsa viac ako internistov. Niektoré operné svetové domy majú len externých spevákov. Ak po tomto pán Drlička túži, nech si založí súkromnú operu. My nechceme spraviť zo SND hosťovské agentúrne divadlo,“ rozohnil sa napríklad aj operný spevák Tomáš Juhás. „Mal by dbať o to, aby uchoval štatút divadla s kvalitnými domácimi umelcami, ktoré tu fungovalo sto rokov. SND nemusí za každú cenu zo všetkého generovať zisk. Malo by plniť svoje poslanie, ktoré mu vyplýva zo zákona, a šíriť národnú kultúru a povedomie. Oproti iným divadlám má v spoločnosti iné postavenie.“

Prišli o prácu

Medzi prvými sa museli z divadla porúčať Ivan Ožvát, Sergej Tolstov a Ján Babjak. „Ako predseda sólistov som požiadal o podklady a dôvody týchto výpovedí ešte pred ich prerokovaním. Riaditeľ Cukr mi odpísal, že nie je povinný poskytovať takéto informácie. Odpovedal som, že to teda považujem za neprerokované. A on, že Zákonník práce nepozná status neprerokované. Toto je spolupráca vedenia SND s odborovými organizáciami,“ krúti hlavou František Šenigla.

Expresne rýchlo prišla o flek aj sólistka Katarína Juhásová, ktorá je s divadlom spätá od roku 2005. „Riaditeľ opery mi oznámil, že budúcu sezónu ma nevidí v žiadnej z pripravovaných opier okrem Rusalky a dvoch detských predstavení, a navrhol mi externú spoluprácu. S tým som nesúhlasila. Povedal, že sa už rozhodol, a ja som opäť nesúhlasila. Tým sa naše stretnutie skončilo,“ opísala nám svoju situáciu.

Masové prepúšťanie?

Kým doteraz mala opera tridsať sólistických miest, z toho niektoré boli neobsadené, noví šéfovia ich okresali zhruba o tretinu. Drlička rezolútne odmieta, že ide o masívne prepúšťanie. „V čase nástupu nového vedenia mal sólistický súbor opery dvadsaťsedem členov. Teraz je tento počet zredukovaný o šesť zamestnancov, s ktorými budeme naďalej spolupracovať na základe externých zmlúv,“ vyjadril sa.

Z Drličkových slov vyplýva, že početné domáce súbory sú vo svete raritou. „Moderné európske divadlá redukujú svoje sólistické ansámble na minimum a väčšinu sólistov si najímajú ako hostí. Niektoré zahraničné divadlá ako napríklad Le Monnaie de Munt v Belgicku, Opera National de Lyon vo Francúzsku, Teatr Wielki Opera Narodowa v Poľsku, National Opera & Balet v Holandsku, Maďarská štátna opera a mnohé ďalšie už nemajú domáci sólistický súbor vôbec. Hosťujúci umelci sú pre každé divadlo nevyhnutní, zároveň prinášajú domácemu publiku nový zážitok a v prípade zvučných mien aj prestíž pre divadlo. Záujem divákov o hosťujúcich umelcov je zjavný aj u nás,“ podotýka významne.

Protežovaná Adriana?

Vedeniu opery vzbúrenci vyčítajú, že práve pre veľké množstvo najatých externistov sa so štátnymi peniazmi narába nehospodárne. „Sme presvedčení, že znižovanie sólistického ansámblu a pozývanie hostí nezvýši počet predstavení, ale zvýši finančný balík na úkor znižovania počtu predstavení,“ oponuje Šenigla. Ako príklad uvádza operu La Traviata v hlavnej úlohe s Pavlom Bršlíkom a Adrianou Kučerovou. „Ich honorár za jedno predstavenie podľa novej Drličkovej smernice o odmeňovaní externých umelcov môže byť do päťtisíc eur a za naštudovanie do tritisíc eur.“

Generálneho riaditeľa SND, ktorý s  Kučerovou žije, pochybnosti pobúrili. „Adriana urobila celé naštudovanie a obidve premiéry bez nároku na honorár. To bolo šesť týždňov práce zadarmo. A to oni určite veľmi dobre vedia. Dávam si veľmi veľký pozor, aby nešlo o rodinkárstvo. Všetci to mali zaplatené, ona nie,“ obhajuje svoju partnerku. Navyše ďalšia investícia sa podľa jeho slov okamžite vrátila. „Predaje predstavení tejto inscenácie s externými sólistami sú od jej nasadenia výrazne vyššie ako tie s internými. Tržby z predaných vstupeniek nám vždy plne pokryjú náklady na externých sólistov. Taká je realita,“ podotkol.

Dojmy vs realita

La Traviatu predstavilo SND aj na nedávnom festivale divadiel v Česku. „O obsadení rozhoduje primárne dirigent, v tomto prípade to bol vynikajúci Robert Jindra. Jeho rozhodnutie sa ukázalo ako správne, pretože naše vystúpenie v Prahe malo výborné recenzie,“ spomína Drlička ďalšieho z externistov a pokračuje: „Do Prahy cestovalo približne stopäťdesiat účinkujúcich vrátane orchestra, zboru a sólistov. Z toho boli len piati externí hostia. Nemýľte si dojmy s realitou,“ nabádal nás.

Ťažko sa to vysvetľuje interným umelcom, ktorí ostali na druhej koľaji. „Práve o tých päť externých hostí ide. To boli všetko hlavné postavy. Na festivale, kde sa malo prezentovať SND, mali spievať logicky speváci SND. A čo tri koncerty, ktoré sa budú u nás konať pod názvom Májové noci? Tam nebude účinkovať už ani jeden domáci sólista,“ krúti hlavou operná speváčka Jana Juríčková.

Riaditeľ Drlička sa opäť odvoláva na vyššie ciele. „Náš ozdravný plán nie je likvidovať domácu opernú scénu. Naopak, cieľom je prinavrátiť SND na mapu európskych divadiel, vytvoriť najlepšie možné podmienky na prácu všetkých zamestnancov a najmä ponúknuť najvyššiu možnú kvalitu našim divákom,“ obhajuje svoje kroky.

Ministerstvo na Drličkovej strane

Domáci sú presvedčení, že za súčasné divadelné praktiky môže nový riaditeľ opery Lubor Cukr. S podriadenými vraj neštandardne komunikoval už v Slezskom divadle v Opave, kde pôsobil v rovnakej funkcii. „Počas dvoch rokov jeho šéfovania a uvádzania kontroverzných inscenácií z divadla odišlo tristodvadsať predplatiteľov. K väčšine sólistov sa správal asociálne,“ zhodli sa okrem iného tamojší operní sólisti Alexandr Vovk, Dalibor Hrda, Tereza Kavecká a vedúca hudobného naštudovania Libuše Vondráčková. Generálnemu riaditeľovi SND sa Cukr javí úplne inak. „Je to pracovitý, vzdelaný a rozhľadený znalec operného prostredia,“ netají spokojnosť, že ho má vo svojom tíme.

Pozrite si foto GALÉRIU: Umelci nám poskytli aj záber svojho nahnevaného listu s podpismi 

Na vyhrotené vzťahy v Opere SND sme upozornili aj ministerku kultúry Natáliu Milanovú. Tá zatiaľ neplánuje podniknúť žiadne radikálne kroky. „SND postavila do neľahkej situácie pandémia aj nezodpovedný prístup bývalého vedenia rezortu kultúry, ktorý ho priviedol takmer k bankrotu,“ rea­guje ministerstvo s pochopením. „Po intenzívnej spolupráci s vedením divadla sme zabezpečili nevyhnutnú sumu na to, aby bolo SND z finančnej stránky stabilizované, nešlo do dlhov a mohlo pokračovať v ozdravnom pláne. Za riadenie divadla a jeho personálnu politiku je zodpovedný štatutár, čiže generálny riaditeľ. V prípade podozrenia z akejkoľvek nezákonnej činnosti sa treba obrátiť na orgány činné v trestnom konaní,“ poslala Milanová odkaz do divadla prostredníctvom hovorkyne.