Najrozšírenejšími jazykmi na zemeguli sú angličtina a čínština, každým z nich hovorí takmer 1,5 miliardy ľudí. Kým však angličtinu používajú v 138. krajinách, čínštinu „len“ v 38. štátoch. Šesťstopäťdesiat miliónov hovorí hondčinou, a to v jedenástich krajinách.

Štvrté miesto patrí španielčine, ktorou sa dorozumieva pol miliardy ľudí v 31 krajinách, nasleduje arabčina – 370 miliónov v 58. krajinách, indonézčinou hovorí takmer 300 miliónov ľudí v 20. štátoch, francúzštinou 280 miliónov v 53. krajinách, nasleduje portugalčina - 265 miliónov v 15. krajinách, bengálčina – 263 miliónov v štyroch štátoch. „Desiata priečka patrí ruštine: 235 miliónov v 27. štátoch,“ uviedla to Komsomolskaja Pravda odvolávajúc sa na Centrum sociologických výskumov ruského ministerstva vedy a školstva.

Tabuľka, ktorú vypracovali ruskí odborníci
Tabuľka, ktorú vypracovali ruskí odborníci
Zdroj: Komsomolskaja Pravda

„Ruština postupne stráca svoj vplyv vo svete. Ak sa začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia Puškina a Tolstoja učilo po rusky 74,6 miliónov ľudí, v roku 2018 ich už bolo len 38,2 milióna, teda približne polovica. Vo vzdialených krajinách upadal záujem o ruštinu doslova katastroficky – v časoch Sovietskeho zväzu sa jej venovalo približne 20 miliónov ľudí, v súčasnosti ani nie milión,“ píšu noviny.

Príčinu vidia najmä v tom, že sa ruštinu už neučia v bývalých socialistických krajinách, kde podľa denníka zostalo iba okolo 8 miliónov ľudí ovládajúcich tento jazyk. Oproti roku 1990 je to pokles o tridsať miliónov. Menej sa učí ruština aj v bývalých sovietskych zväzových republikách – zo 119,5 milióna klesol počet na 82,5 milióna.

Moskva
Moskva
Zdroj: INTERNET

„Zato si človek môže čoraz častejšie pokojne podebatovať po rusky v krajinách ako sú Spojené štáty, Kanada, Austrália či Nový Zéland. Kedysi v týchto krajinách vedelo po rusky približbe 1,2 milióna ľudí, dnes sú to štyrio milióny,“ uvádzajú noviny a dodávajú, že tejto štatistike pomohli ruskí emigranti. „Záujem o ruštinu rastie aj v arabskom svete, najviac v Sýrii.“

Ruskí odborníci nie sú optimistickí, tvrdia, že počet rusky hovoriacich ľudí sa v najbližšom období zníži ešte najmenej o dvadsať miliónov.

O slovenčine v tejto štatistike nebola ani zmienka.