Vďaka čarovnej súkromnej vysokej škole v Skalici sa mnoho známych mien stalo „na staré kolená“ diplomovanými. Privátna univerzita dáva možnosť získať titul každému. Akademický titul tu už v pomerne neskorom veku získal aj sám zakladateľ tejto súkromnej školy biznismen Ivan Kmotrík (60), ktorý si dnes za menom môže písať vážené tri písmená PhD. Skratka titulu vznikla z latinského philosophiae doctor. Ide o medzinárodne uznávaný akademický titul.

Kmotríkova vysoká škola v Skalici odchovala na svojej akademickej pôde okrem iných členov politického hnutia Sme rodina. Jej líder Boris Kollár (54) tu získal bakalársky titul a pred štyrmi rokmi napísal aj diplomovú prácu s názvom Zmena klímy a bioklimatický potenciál cestovného ruchu v oblasti Kysúc, za čo bol odmenený titulom Mgr. Nedávno v strane oslávili ďalšieho titulovaného člena. Stala sa ním bývalá Kollárova partnerka Petra Krištúfková (42).

Štúdium jej nevoňalo

Nie vždy mala blondína vzdelanie na piedestáli. Zamladi sa vykašľala na maturitu a strednú školu opustila pred záverečnými skúškami. Dlhé roky jej skúška dospelosti nechýbala. Venovala sa zveľaďovaniu svojho života. Vychovala dve dcéry. Mladšiu Ester má práve s Borisom Kollárom, staršiu Vanes­su s mŕtvym mafiánom Róbertom Diničom.

Ako čas plynie, poslankyňa zrejme prehodnotila priority. Tesne pred štyridsiatkou sa rozhodla opäť drať študentské lavice. S dorobenou maturitou sa rozhodla absolvovať prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Bakalárske skúšky na súkromnej vysokej škole absolvovala úspešne a od mája tohto roku si pred menom môže písať titul Bc.

Petra Krištúfková
Petra Krištúfková
Zdroj: Archív

Rovnaký vedúci

Poslankyňa si zvolila študijný program životné prostredie. Prácu sa rozhodla robiť na tému rodina a nazvala ju jedinečne: Vybrané indikátory sociálnej dimenzie kvality života - rodina. Akademické dielo má tridsaťsedem strán a je podľa odborníka vypracované na úrovni. Politička čerpala grafy zo Štatistického úradu SR a dala si záležať aj na tabuľkách. Vedúci jej záverečnej práce bol docent Jozef Mindáš. Ten dohliadal aj na Kollárovu diplomovú prácu.
Zaujímalo nás, či novopečená bakalárka bude pokračovať vo vzdelávaní a robí si chúťky aj na magisterský titul. Poslankyňa odpovede komunikovala písomnou formou, telefonicky sa nám s ňou nepodarilo spojiť. Vyznala sa, že po vysokoškolskom štúdiu túžila dlhšie, či však bude v najbližších rokoch pokračovať, nekomentovala.

„Pre štúdium na vysokej škole som sa rozhodla z dôvodu vzdelávania. Nástupom do parlamentu som sa rozhodla štúdium prerušiť, pretože v začiatkoch som potrebovala v plnej miere všetku energiu a čas venovať len práci. Minulý školský rok som sa vrátila k štúdiu a obhájila bakalársky titul,“ doplnila.

Stredná škola, ktorú absolvovala Krištúfková, je obchodná akadémia v Bratislave, nie však v obvyklom termíne. Dokončila ju po dlhšej pauze. „V druhej polovici štvrtého ročníka som ho musela z vážnych rodinných dôvodov prerušiť. Následne prišli moje materské povinnosti, keďže som sa stala mamou v dvadsiatich rokoch,“ vysvetlila nám cieľavedomá poslankyňa. „Po rodičovskej dovolenke som sa vrátila do štvrtého, maturitného ročníka, ktorý som ukončila maturitnou skúškou v roku 2002.“

V Skalici Mgr. v nedohľadne

Súkromná vysoká škola v Skalici má štrnásťročnú tradíciu a záujemcovia o štúdium si mohli vyberať z dvoch študijných odborov. Dlhé roky neboli so súkromnou vzdelávacou inštitúciou žiadne problémy, no začiatkom tohto roka nadobudli študenti podozrenie, že niečo nie je v poriadku. Začali odchádzať aj profesori. Študenti boli z interných zdrojov upozornení aby si ďalší rok štúdia už neplatili. Z vedenia však mlčali. Telefóny začiatkom jesene odpojili a nikto nekomunikoval. Evidentne škola ukončuje svoje pôsobenie a brány zatvára. Stredoeurópska vysoká škola má dokonca vyrúbené dlhy a nedoplatky a výsledok hospodárenia má v záporných číslach. Mínus tristo tisíc eur. Necháme sa prekvapiť kde bude krásna poslankyňa Petra Krištúfková teraz pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Viac FOTO Petry Krištúfkovej v GALÉRII>>