Množstvo detí a tínedžerov, ktorí popoludní sledujú rodinné seriály, sa niekedy nestačí čudovať. Aktuálny hit Oteckovia Markíza vysiela už o osemnástej večer, ale takmer vždy obsahuje jeden a ten istý prvok. Krčmové vysedávanie oteckov v podniku, kde popíjajú pivo. Deti a tínedžeri to vnímajú okrajovo, niektorým dospelým sa to však výchovné nezdá. Alkohol podľa nich nemá pred dvadsiatou na obrazovke čo hľadať. Ale herci, ktorí si v scénach pravidelne vychutnávajú veľké čapované pivo, sú podľa Rady pre vysielanie a retransmisiu v poriadku. Horšie to je s tvrdým alkoholom. Ten prišiel na rad minulý týždeň.

Pálené je prešľap

Nápoj s bohatou penou navrchu sa im máli. V minulotýždňových dieloch dali scenáristi oteckom Vladimírovi Kobielskemu, Markovi Fašiangovi i Filipovi Tůmovi do rúk poldecáky. Obracali ich jedna radosť. Scéna, ako sa všetci rozveseľujú, vysielala televízia dokonca aj v upútavke pred večernými správami. Rade pre vysielanie a retransmisiu (RVR) sa zatiaľ nikto zo zaskočených rodičov nesťažoval. Podľa hovorkyne rady Ivany Furjelovej je prezentácia tvrdého alkoholu pred dvadsiatou druhou hodinou podnet na vážne prešetrenie. Na scénu, kde sa popíja pálenka sme sa opýtali televízie Markíza. Problém v tom nevidí - „TV Markíza v seriáli Oteckovia žiadnym spôsobom nepropaguje alkoholické nápoje, ich požívanie alebo konzumáciu. TV Markíza zároveň pri označovaní vekovej vhodnosti dbá na podmienky vyplývajúce z jednotného systému označovania diel ustanoveného podľa osobitného predpisu a zákona o vysielaní a retrans­misii,“ znie stanovisko Markízy.

Ak sa alkoholizmus, hráčska závislosť, fajčenie, drogová závislosť či používanie zbrane dajú na obrazovke do popredia, obsah je označený ako nevhodný do pätnásť rokov. Oteckovia sú obyčajne oficiálne určení pre divákov od dvanásť rokov.Na obľúbený seriál prišla minulý rok rade sťažnosť trikrát, nie však v súvislosti s alkoholom. Divákom sa nepozdávalo násilie a milostné scény! „Fyzická osoba nahlásila ako nevhodnú scénu, keď starší brat týral mladšieho zabalením do igelitu. Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená. Ďalej divák namietal proti scéne vášnivého bozkávania. Aj táto sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená. Sťažovateľ poukazoval aj na zobrazenie milostnej scény na stole. Namietal proti nevhodnosti programu pre maloletých. Bolo to takisto neopodstatnené,“ vymenovala nám Jana Furjelová z Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Škriekajúci zelený panáčik

Slováci, známi svojou toleranciou k zlatistému moku, sa teda na alkohol neponosujú. Ak by tak urobili, rada nemá pre tento problém jednotnú regulu. „Veľmi to závisí od konkrétneho programu a scény. V súvislosti s alkoholom programy celkovo nesmú otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok. Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa alkoholických nápojov sa nesmie zameriavať na maloletých a nesmie nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov,“ ozrejmila nám hovorkyňa rady. „Zákon ďalej vylučuje vysielanie reklamy a telenákupu na tvrdé alkoholické nápoje medzi šiestou ráno a desiatou hodinou večer. Zákon upravuje aj obmedzenia vyobrazenia reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje. Napríklad reklama nemôže tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečebné účinky a pomáhajú riešiť osobné problémy,“ uviedla Ivana Furjelová.

Pritvrdili: Zatiaľ v rodinnom seriáli herci pili pivo, v iných scénach sa objavovalo víno a sekt. To môže na obrazovkách podľa regúl byť. Tvrdý alkohol je už však v určitých hodinách problém.
Pritvrdili: Zatiaľ v rodinnom seriáli herci pili pivo, v iných scénach sa objavovalo víno a sekt. To môže na obrazovkách podľa regúl byť. Tvrdý alkohol je už však v určitých hodinách problém.
Zdroj: TV Markíza

Práve za alkohol a jeho propagáciu v nevhodnom čase rozdala rada už množstvo pokút. Jedny z najvyšších padli za posledné mesiace. Jedna z komerčných televízií neváhala odvysielať reklamu na tvrdý alkohol počas dňa, čo ich vyšlo poriadne draho. „Zárobok určite prevýšil pokutu. Nie vždy to diváci nahlásia, takže niekedy ani žiadna pokuta nepríde,“vysvetlil nám nemenovaný marketingový odborník, prečo televízie na Slovensku občas porušia pravidlá vysielania.