S ďalšími kolegami dorazila do volebnej centrály prezidentskej kandidátky, kde veľmi jasne a zrozumiteľne formulovala svoje názory.

Čo o Slovensku podľa vás vypovedá výhra Zuzany Čaputovej?

Iba jednu vec, je to dôležitý signál pre politickú kultúru, že ľudia prahnú po zmierlivom, pokojnom a rozvážnom dialógu, a to pri témach, ktoré sú kontroverzné. Chcú zmenu rétoriky z agresívnej, dominantnej na inteligentnú, zmierlivú. Chcú tolerantnú, láskavú diskusiu, v ktorej naozaj môžu mať obe strany svoj názor.

Vy osobne ste sa zapojili aj do kampane Zuzany Čaputovej. Čím konkrétne vás oslovila?

Všetkým, čo som vymenovala. Jedna z mojich prvých otázok pred rokom bola, či zvládne dominantnú rétoriku v diskusiách s mužmi, ktorým pôjde o veľa, lebo mužské ego a moc sú výbušnou kombináciou. Vtedy mi odpovedala, že áno, a ja som pochopila, že ak niekto, tak ona. Som veľmi rada, že sa v našom časopriestore narodila takáto pokojná žena, ktorá akoby ani nemala nadobličku vylučujúcu adrenalín. Ona dokáže zvládnuť aj útoky, pri ktorých by sa možno niektorí muži roztriasli.

Nemáte obavy, čo sa okolo nej spustí?

Určite nie, ja o ňu už nemám absolútne žiadne obavy. Naopak, mám obavy o jej súperov, aby si nepoškodili zdravie.

Čo vás v kampani prekvapilo?

Aký je v spoločnosti obrovský záujem a dopyt otvárať témy, ktoré sme doteraz považovali za kontroverzné a vyhýbali sme sa im. Otvárať ich v rámci diskusie, hovoriť o nich v rámci konzervatívneho aj liberálneho nazerania. Spoločenská evolúcia sa vlastne deje aj na Slovensku, len sa tieto témy držali pod pokrývkou. Kam smeruje náboženstvo, kam smeruje liberalizmus. Aká bude nová tvár konzervatívneho človeka, aká liberálneho, pretože obidve časti spoločenského spektra musia nájsť kompromis, aby sme vedľa seba mohli žiť ako láskaví susedia.

Do akého spoločenského spektra sa radíte vy?

Ja by som si o sebe dovolila tvrdiť, že som prajný a láskavý človek, pokiaľ si neujasníme obsah slova liberálny tak, aby sme tomu všetci rozumeli. Ako vnímate, že niektorí slovenskí politici, ale nielen oni, počas kampane doslova rozoštvávali ľudí proti sebe? Vnímam to ako zastaraný spôsob politiky, ktorý tu bol v 90. rokoch, agresívny, útočný, neštítiaci sa akýchkoľvek morálnych prešľapov. Myslím si, že toto je ten deň, keď sa možno začala kultúra, lebo kultúra nie je len divadlo, je to aj vzájomná komunikácia, aj politická. Možno aj politici si povedia, aha, je tu dopyt po zmierlivom tóne. A nech to aj robia falošne, ale nech to robia, lebo Slovensko je rozrušené toľkou agresívnou rétorikou.

Prekvapil vás napríklad úspech Štefana Harabina?

Nie, neprekvapil, lebo on je smiešny. Vyzerá ako taký kreslený myšiačik a myslím si, že ľudia, ktorí nesledujú politiku a nedokážu si historicky dozadu prejsť všetky jeho morálne prešľapy vo svoj vlastný prospech, ho mohli vnímať ako zlatého kresleného pána, ktorý je sudca, takže asi bude aj inteligentný. Myslím si, že nešli viac do hĺbky, preto tento zlatý myšiačik dostal tak veľa hlasov.