Trochu mimo záujmu širokej verejnosti politici a odborníci diskutujú o nových pravidlách voľby ústavných sudcov. Odborníkov zaujali najmä dve podmienky, ktoré by mal spĺňať každý kandidát na sudcu tejto ctihodnej inštitúcie. Prvá hovorí, že kandidát musí byť uznávaná osobnosť v oblasti práva, druhá súvisí s vekom.

Predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Róbert Madej na našu otázku, čo znamená prvá podmienka, odpovedal: „Uznávaná osobnosť v oblasti práva je každý, kto sa pohybuje v ktorejkoľvek oblasti práva, napríklad sudcovia, prokurátori, advokáti, vyšetrovatelia, zapisovateľky na súde, exekútori, notári, zamestnanci notárskych úradov, učitelia na niektorej z 217 slovenských právnických fakúlt, vrátnici v budovách súdov, advokátskych firiem a podobne. Pri širšom pohľade na vec sme dospeli k názoru, že z okruhu kandidátov nemôžeme vylúčiť autorov súdničiek v novinách, upratovačky na súdoch všetkých stupňov, keďže práve ony sa najviac pohybujú v oblasti práva, dokonca sme naklonení pripustiť, že ústavným sudcom by sa mohol stať každý občan, ktorý si bol dať u notára overiť nejaký dokument alebo podpis najmenej desaťkrát. Uchá­dzač o post ústavného sudcu by mal mať prehľad v právnickej literatúre, preto za splnenú podmienku odbornosti budeme považovať aj to, ak si niekto v posledných desiatich rokoch prečítal aspoň jeden rozhovor so sudcom v periodickej tlači, a vylúčiť by sme nemali ani občanov, ktorí sa najmenej trikrát boli najesť v bufete právnickej fakulty na Šafárikovom námestí v Bratislave. Návrh jedného z kolegov poslancov z východu, aby sme do okruhu kandidátov zaradili aj občanov Košíc, ktorí denne chodia do práce okolo budovy Ústavného súdu, skúma expertná komisia.“

Pokiaľ ide o vek, ešte stále najsilnejšia koaličná strana Smer, v ktorej radoch nájdeme veľa právnikov, vyslovila obavy, že pri znížení veku kandidátov na 40 rokov by mohlo prísť k tomu, že by sa ústavnými sudcami stali právnici síce odborne podkutí, skutoční experti na ústavné právo, ale bez skúseností v praktickej politike, navyše, ani jeden z nich - logicky - nemohol byť členom prednovembrovej Komunistickej strany Slovenska, čo výrazne znižuje ich šancu byť dobrými ústavnými sudcami. Jeden z expertov strany Smer dokonca navrhol, aby za ústavných sudcov mohli byť zvolení iba kandidáti nad 65 rokov, ktorí by zároveň predložili súhlas rodičov s ich pôsobením na Ústavnom súde, koalícia však zatiaľ túto podmienku neschválila.