Senzácia! Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) odhalil v rámci utajovaného výskumu dieru v časopriestore. Vďaka objavu sa doteraz podarilo získať množstvo dôležitých vedeckých informácií, ale aj objasniť jednu z najväčších záhad slovenskej politickej scény. „Hoci diera sa objavila len na niekoľko sekúnd, jednému človeku sa podarilo cez ňu prekĺznuť. Stopy od začiatku viedli na Slovensko,“ potvrdil týždenníku PLUS 7 DNÍ zdroj z NASA, ktorý nechcel byť menovaný. Áno, hádate správne, tým mužom je Andrej Danko.

NASA okamžite vytvorila špeciálny tím zložený z výskumníkov z najrozličnejších vedných odborov - od histórie cez psychológiu až po teoretickú fyziku. „Pátrali sme po anomáliách, odchýlkach od bežného správania európskych politikov hlavného prúdu, a u Andreja Danka sme ich objavili hneď niekoľko - neovládateľnú túžbu po vojenských hodnostiach, nepochopiteľné kopírovanie celých častí kníh iných autorov, zmätočné vyjadrovanie, nenávisť k vyhotovovaniu záznamov na mobilné telefóny v parlamente,“ zasvätil nás do metodiky výskumu.

Vedci boli dlho bezradní, až kým sa pomocou zložitých prepočtov nepodarilo vypočítať, odkiaľ Andrej Danko prišiel cez spomínanú medzeru v časopriestore. „Vyšlo nám, že žil v 9. storočí na Veľkej Morave. Patril medzi vzdelaných mužov, ovládal hlaholiku a prepisoval náboženské texty, čo bola v tom čase mimoriadne zaslúžilá činnosť,“ tvrdí zdroj. „Táto záľuba odpisovať z cudzích kníh mu zjavne zostala dodnes a je na ňu patrične hrdý.“ Náročná cesta časom vysvetľuje takmer všetky anomálie popredného slovenského politika. „V 9. storočí sa úspešní vojaci tešili veľkej úcte, takže každý túžil po nejakej hodnosti. Mobilné telefóny vtedy neboli a je celkom prirodzené cítiť nedôveru voči neznámemu.“ Zdroj nám pripomenul ďalšie súvislosti potvrdzujúce správnosť vedeckých záverov. „Pamätáte sa, ako ťažko pán predseda parlamentu bral, keď mu premiér vlani nedovolil vystúpiť s prejavom na Devíne pri príležitosti Cyrilometodských dní? Skúste sa vžiť do jeho kože -  veď predsa mohol podať svedectvo z prvej ruky.“ 

Iba sa nepodarilo vysvetliť Dankove zložité vetné konštrukcie. Sú na to dve teórie. Podľa prvej, menej pravdepodobnej, stále rozmýšľa v staroslovienčine. Vedci sa však prikláňajú k názoru, že pri prechode časopriestorom utrpelo menšie ujmy politikovo centrum reči.

„Takže, aby som zhrnul, je to správny chlap na správnom mieste, iba trochu zablúdil v čase,“ zosumarizoval závery náš zdroj. Na našu otázku, či výskum odhalil, ako sa muž z minulosti mohol dostať na čelo slovenského parlamentu, trochu zaváhal. „To je za hranicami chápania nášho vedeckého tímu. Odpoveď budete musieť pohľadať u vás na Slovensku.“