Už ako dieťa s kresťanským svetonázorom prenikol do pionierskej organizácie a neskôr do Socialistického zväzu mládeže, aby sa pokúsil tieto organizácie rozložiť zvnútra. Keď na zvolanie „Budovať a brániť socialistickú vlasť buď pripravený!“reagoval nadšene „Vždy pripravený!“, ani brvou nepohol, aby pionieri nepochybovali o jeho budovateľskom presvedčení. Diverznú činnosť vykonával tak prefíkane, že ako člen Socialistického zväzu mládeže to dotiahol až k členstvu v komunistickej strane bez toho, aby čo len jeden komunista zapochyboval o jeho komunistickom zmýšľaní.

Neskôr sa stal jedným z popredných bojovníkov za zvrhnutie komunistického režimu, ale opäť, aby ho neodhalili, bol naoko presvedčeným komunistom a svoje demokratické zmýšľanie skrýval tak úspešne, že nikto netušil, že ho je vôbec schopný, dokonca takticky tvrdil, že November 1989 si ani nevšimol.

Jeden z najúspešnejších taktických ťahov Roberta Fica v ponovembrovej ére bol postoj k druhému dôchodkovému pilieru. Keď pravica presadila, že do Sociálnej poisťovne sa začalo odvádzať iba

9 percent z hrubej mzdy a 9 percent šlo do druhého piliera, Robert Fico prefíkane nechcel prejaviť svoj súhlas s tým, aby si ľudia sami nasporili na dôchodok, a vyhlásil: „Objavujú sa konkrétne dôkazy, že táto pravicová modla sa skončila obrovským fiaskom. Takmer jeden milión ľudí, ktorí sú dnes investormi v druhom pilieri, nebude mať vyšší dôchodok, ako by ho mali, keby si ho riešili len prostredníctvom Sociálnej poisťovne.“

Ďalší geniálny ťah sociálne cítiaceho demokrata Fica v záujme pomoci budúcim dôchodcom bolo zníženie odvodov do druhého piliera z deviatich percent na štyri. Podaktorí síce frflali, že pri takom znížení si naozaj v druhom pilieri nenasporia toľko, koľko čakali. A tu sa znovu prejavila genialita Roberta Fica, ktorý súdruhov sociálne cítiacich milionárov presvedčil, aby odhlasovali zákon, po­dľa ktorého sa už vlani odvod do druhého piliera zvýšil o štvrť percenta a tento rok o ďalšiu štvrtinu percenta! A nedávno, opäť prefíkane, vyhlásil: „O druhom pilieri bude treba rozprávať sa, lebo je to čistá katastrofa.“ Podľa neho prax ukazuje, že ľudia sa zďaleka nedostanú k takým dôchodkom, ako im sľubovali. Aby dokázal, že nebude len rozprávať, vysúkal si rukávy a dal sa do práce. A, čo nebýva uňho zvykom, pustil nás do svojej garsónky v bytovom komplexe a dovolil nám urobiť záber z príprav na ďalšiu rekonštrukciu druhého piliera. Sporitelia v druhom pilieri po tejto informácii začali zakladať oddiely dôchodkovej domobrany. Ich jediným cieľom je za každú cenu zabrániť poslancovi Ficovi a jeho ľuďom, aby sa k druhému pilieru priblížili.