Drvivá väčšina občanov Slovenska - hovorí sa dokonca až o tisícpäťsto účastníkoch pochodu vo Tvrdošíne -, ktorí si dohovor ešte nestihli prečítať, rozhodne žiada o stiahnutie podpisu Slovenska pod týmto dokumentom, ktorý naša krajina podpísala za čias všeobecného vinníka všetkého zlého, čo na Slovensku možno nájsť, teda za čias vlády Ivety Radičovej.

„Pokiaľ budem predsedom vlády a nebudú odstránené pochybnosti pri výklade kontroverzných ustanovení Istanbulského dohovoru, pokiaľ nebude zabezpečený úplný súlad ustanovení Istanbulského dohovoru, predovšetkým s definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy, nikdy nedám súhlas na to, aby vláda predložila tento dohovor na ratifikáciu,“ uviedol premiér Robert Fico na brífingu na Úrade vlády.

Ako ďalej uviedol, k takémuto postoju ho vedie aj obava z prílevu migrantov, ktorých nám chce Európska únia nanútiť napriek ich zákerne a zámerne predstieranej neochote prisťahovať sa do našej krajiny. Veď migranti by k nám mohli priniesť kultúru a zvyky, aké poznajú z krajín, kde donedávna žili.

„Kým som predsedom vlády, nedovolím, aby nejakí migranti získavali olympijské medaily a vytláčali tak zo stupňov víťazov športovcov, ktorých korene siahajú ešte do čias Starých Slovákov, a odsúvali Slovákov na nejaké 82. alebo 83. miesto. Nedovolíme, aby sa do našej krajiny rozšírili také ohavné záležitosti, ako je napríklad mnohoženstvo. Naša ústava jasne hovorí, že manželstvo je zväzok jedného muža a jednej ženy, manželstvo je, nebojím sa to povedať, posvätné, preto musíme urobiť všetko pre to, aby nám tu kadejakí gauneri nešírili napríklad kultúru mnohoženstva.“

Premiér ďalej vysvetlil, aké je postavenie žien v niektorých krajinách, odkiaľ by k nám mohli prísť migranti, keby len trošku chceli: „Viete si napríklad predstaviť, že v moslimskej rodine by mala niektorá zo žien - a, ako všetci dobre vieme, moslimovia môžu mať až štyri ženy - také postavenie, aké majú slovenské ženy? Dokážete si predstaviť, že taká manželka by nasledovala svojho manžela, a to dokonca s nezahalenou tvárou, napríklad do volebnej miestnosti v deň parlamentných alebo prezidentských volieb? Viete si predstaviť, že by niektorá zo žien takéhoto muža dostala šancu prísť napríklad na tlačovku, kde by tento jej manžel vysvetľoval, že nejaký poloblázon ho falošne obvinil, že má milióny na účte niekde v Strednej Amerike? Ak to zhrniem, viete si predstaviť, že by niektorá zo žien takého muža moslimského vierovyznania mala právo raz alebo nebodaj dvakrát do roka stáť po boku svojho manžela na verejnosti? Odpovedzte si každý sám...“

Keď premiér dorečnil, pobral sa zjesť, čo si navaril.