Redaktor agentúry totiž vytrhol z kontextu úryvok jednej z kníh pána poslanca. Citát znie: „Komunisti zobrali slobodu kšeftárom, podvodníkom, zlodejíčkom a nemorálnym cynickým a arogantným prasatám.“

Redaktor, pravdepodobne pod vplyvom nejakej návykovej látky (zelený čaj, kapučíno, držková polievka), v agentúrnej správe uviedol, že pán poslanec Blaha uvedenými slovami komentoval najnovšie dianie vo vládnej koalícii, ktorej členovia, bývalí komunisti, si spomenuli na morálny kódex budovateľa komunizmu a na ďalšie materiály komunistickej strany a uvedomili si, že aj oni sami sa v politickej praxi odklonili od komunistickej morálky. Vidiac všetok ten marazmus, ako údajne povedal pán poslanec Blaha, vstúpili do seba a tí najcharakternejší z nich, bývalí komunisti, sa rozhodli už ani chvíľu netolerovať nemorálne, ba dokonca protizákonné skutky niektorých kolegov z vládnej koalície, ktorých podľa redaktora pod vplyvom návykovej látky (mohla to byť americká kola, francúzsky krémeš alebo iné imperialistické svinstvo) nazval kšeftármi, podvodníkmi, zlodejíčkami a nemorálnymi cynickými a arogantnými prasatami.

Slizký redaktor, nepochybne jeden z veľkej skupiny protislovenských prostitútok, si historku o tom, ako bývalí komunisti, dnes zapálení budovatelia kapitalizmu, príslušníci vládnej koalície, nahnevaní nemorálnou a protizákonnou činnosťou svojich kolegov (kšeftárov, podvodníkov, zlodejíčkov a nemorálnych cynických a arogantných prasiat, ako ich údajne nazval ctený pán poslanec, veľký obdivovateľ Karola Marxa) nielenže kolegov z vládnej koalície morálne odsúdili, ale aj na nich podali trestné oznámenia. Pán poslanec Blaha si myslí, že cieľom redaktora a agentúry JPP bolo pošpiniť jeho dobré meno aj dobré meno kolegov z koalície. Ako uviedol pán poslanec, jeho výrok „Komunisti zobrali slobodu kšeftárom, podvodníkom, zlodejíčkom a nemorálnym cynickým a arogantným prasatám“ sa týkal Víťazného februára, veľkej dejinnej udalosti z roku 1948, keď Komunistická strana Československa, vedená horlivým zástancom spolkov na podporu abstinencie Klementom Gottwaldom a sovietskymi poradcami uskutočnila revolúciu v duchu myšlienok súdruhov Marxa, Engelsa, Lenina a Stalina. Kšeftármi a tak ďalej by si, podľa jeho slov, nikdy nedovolil nazvať kolegov z vládnej koalície. Za poškodenie dobrého mena žiada od agentúry JPP ospravedlnenie.

Na žiadosť o ospravedlnenie reagoval šéf agentúry JPP: „Pánovi poslancovi Blahovi sa radi ospravedlníme, ak dokáže, že nejaké dobré meno mal alebo má.“