„Ako sa medzi nami kapitánmi zvykne hovoriť, terorizmus ante portas, teda terorizmus prekročil Rubikon. Občanom Slovenskej republiky preto chcem odkázať - Ochráňte sa sami, lebo štát vás sotva ochráni,“ zdôraznil predseda slovenského parlamentu na tlačovej besede, v rámci ktorej slávnostne odovzdal zbraň známu pod zľudoveným názvom kalašnikov ministerke Gabriele Matečnej.

Ako vysvetlil šéf národniarov, jeho strana stále chce zakotviť v ústave právo na nosenie zbraní, ale užšie stranícke vedenie prišlo k záveru, že tento krok nestačí. „Islamskí teroristi útočia na každom kroku a Slovensko je krajina, ktorá sa zajtra ľahko môže stať tým, čo včera aj dnes sledujeme vo Francúzsku, v Španielsku aj v ďalších krajinách,“ poukázal na hrozbu zo strany náboženských fanatikov. Podľa neho občania Slovenskej republiky nie sú pred touto hrozbou dostatočne 
chránení.

„Nikdy by som si nedovolil cez médiá útočiť na koaličných ministrov, ale musím povedať, že minimálne niektorí ľudia z vedenia rezortu vnútra venujú viac času súkromným záležitostiam - ktoré tu nebudem rozvádzať, lebo ma k tomu zaväzuje slušnosť - ako ochrane občanov Slovenskej republiky.“

Andrej Danko si uvedomuje, že rozdeľovanie kalašnikovov bude finančne náročný projekt, ale pevne verí, že SNS to zvládne. Národniari sú presvedčení, že sa im podarí vyjednať výrazné zľavy u priateľsky naladených predajcov zbraní, tiež preskúmajú možnosti čerpania eurofondov na tento účel, prípadne by sa určité finančné prostriedky na projekt mohli uvoľniť aj zo štátneho rozpočtu. „Ale v konečnom dôsledku na cene nezáleží. Dôležité je, aby slušní občania mohli ochrániť seba, svoj dom, majetok aj najmilších. Po-dľa toho známeho trikrát strieľaj a raz mier.“

A kto sa bude môcť uchádzať o zbrane? Každý občan Slovenska s čistým registrom trestov, ktorý v dostatočnej miere preukáže vlastnosti, ako je bohabojnosť, národné uvedomenie, čestnosť či láska k vlasti. Ich morálny profil bude pritom posudzovať nezávislá komisia zložená z odborníkov SNS.

Na záver tlačovej besedy Andrej Danko slávnostne odovzdal prvý kalašnikov v rámci celého projektu. Dostala ho ministerka pôdohospodárstva poverená riadením ministerstva školstva Gabriela Matečná. V tomto prípade však nejde ani tak o obranu pred teroristickou hrozbou, ako skôr o symbolickú reakciu na najnovší vývoj na domácej politickej scéne. „Teraz, keď šéfuje rezortu školstva, kalašnikov potrebuje ako soľ,“ vysvetlil Danko.