Tip na článok
Usilovný: Minister hospodárstva, bývalý minister životného prostredia Peter Žiga si dal záväzok, že programové vyhlásenie vlády splní v predstihu a zabezpečí, aby už tento rok zostali na Slovensku dva hektáre lesa. Slovo aspoň pri tomto záväzku si pre zaneprázdnenosť nevšimol.

FIKCIA Skvelé plány

Vláda získala dôveru parlamentu vďaka starému programovému vyhláseniu. Keďže sa opäť zásadne rekonštruovala, pripravila nové.

Pretože vláda znovu prešla zásadnou rekonštrukciou, autonómny premiér Peter Pellegrini prinesie do parlamentu nové programové vyhlásenie svojho kabinetu. Ponúkame vám niekoľko téz z tohto zásadného dokumentu, aby ste vedeli, akým smerom sa Slovensko bude uberať.

 • Vláda urobí všetko potrebné, aby sa Slovenská republika čo najskôr stala členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.
 • Vláda zabezpečí, aby všetky automobily, konské povozy a rebriniaky na cestách jazdili vpravo.
 • Vláda sa bude zasadzovať za to, aby aj osoby ženského pohlavia získali všeobecné volebné právo a aby na verejnosti mohli nasledovať muža aj vo vzdialenosti menšej ako desať metrov.
 • Vláda vytvorí podmienky na zavedenie povinného vyučovania ruského jazyka na základných a stredných všeobecnovzdelávacích školách.
 • Vláda neodkladne obnoví spoluprácu so združením talianskych podnikateľov na Slovensku a jeho členom zabezpečí pravidelný prísun eurofondov, prípadne sociálnych balíčkov do nápravno-výchovných zariadení kdekoľvek na svete.
 • Vláda sa postará, aby diaľnica do Košíc bola opäť dokončená do roku 2010.
 • Vláda bude dôsledne trvať na odčlenení Slovenska od Uhorska.
 • Vláda v spolupráci s kniežacím dvorom a regionálnymi veľkomoravskými náčelníkmi kmeňov zabezpečí príchod vierozvestcov z Byzancie, aby šírili kresťanstvo v jazyku, ktorému na území Veľkej Moravy nikto nerozumie.
 • V oblasti fiškálnej politiky vláda sľubuje, že vyplatí sľúbené peniaze fiškálom, ak v prospech štátu vyhrajú spory, ktoré by nemuseli vzniknúť, keby sa štát postaral, aby nevznikli.
 • Vláda zariadi, aby do konca riadneho volebného obdobia aspoň každý druhý žiak a študent mal potrebné učebnice minimálne na polovicu vyučovacích predmetov.
 • Vláda presadí, aby do konca volebného obdobia na území Slovenska zostali aspoň dva hektáre lesa.
 • Vláda zabezpečí bezplatnú a dostupnú lekársku starostlivosť pre každého. Ak ju niektorým občanom nezabezpečí, zomrú.
VIDEO Plus 7 Dní