Po udalostiach posledných týždňov, ostrej reakcii verejnosti i výzvach na občiansku neposlušnosť si konečne predstavitelia Európskej únie uvedomili, že počet medveďov na Slovensku je enormný a ich nedotiahnutý manažment reálne ohrozuje zdravie a život obyvateľov. Celkom otvorene to pred pár dňami konštatoval aj spravodajca EP a analytik environmentálnych štúdií Manfred Fick, ktorý zároveň  dodal, že pomer týchto zvierat v rámci krajín európskeho spoločenstva je v absolútnom rozpore s princípmi vzájomnej solidarity. „Zatiaľ čo na Slovensku sa počet týchto šeliem pohybuje od 1 200 až po niekoľko tisíc kusov, v takom Nemecku, Rakúsku, Česku či Spojenom kráľovstve ich prakticky nenájdete,“ uviedol. „Nie je možné, aby taká malá krajina niesla celú ťarchu idealistických požiadaviek na biodiverzitu starého kontinentu, pričom pár kilometrov za hranicami farmári strieľajú hlava-nehlava už v momente, keď sa niečo veľké hnedé mihne v húštine!“

Fakty, ktoré Fick položil na stôl, nemohol Európsky parlament ignorovať. Preto schválil návrh novej stratégie, podľa ktorej sa budú premnožené šelmy s okamžitou platnosťou spod Tatier distribuovať do štátov, kde ich je málo alebo nie sú žiadne.

Už počas prvých transportov došlo k protestom a ku konfliktom. Ochrancovia prírody vyrazili do lesov s úmyslom priväzovať sa k medveďom reťazami a tak zabrániť ich deportácii. Pri stromoch to vraj fungovalo, tak prečo nie teraz? Nasledujúce dva dni záchranná služba, doplnená o špecializované psychologické tímy, musela zasahovať na viacerých územiach našej krajiny. „Je šokujúce, že nedošlo k stratám na životoch,“ uviedol šéf lesníckej zdravotníckej služby Ivan Suchota. „Medvede boli zrejme v takom šoku, že sa do nášho príchodu nestihli spamätať, a tak sme tie pobláznené deti od nich stihli odtrhnúť. V poslednej chvíli.“

Proti hromadným odsunom vzácnej šelmy sa ostro vyhradilo i lesoochranárske združenie FRK, ktoré okrem iného poukázalo na zlomyseľné praktiky poľovníkov zabezpečujúcich humánny odchyt zveri. „Normálne do mňa strelili uspávaciu šípku, natlačili ma do klietky a chceli zaradiť do transportu,“ povedal exkluzívne pre PLUS 7 DNÍ jeho dlhoročný člen Ivan Medveď. „Tvrdili, že medveď ako medveď. A vraj môj druh patrí k najproblémovejším."

Aby toho nebolo málo, z deportácií nie sú nadšené ani krajiny, ktoré sa doteraz touto problematikou vôbec nemuseli zaoberať, keďže na svojom území medvede kompletne vykántrili. Preto sa predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen rozhodla prispieť svojou trochou k popularizácii nechceného chlpáča. Sama si jedného zobrala domov, hoci zlé jazyky hovoria, že si ho len zapožičala z cirkusu na vyhotovenie propagačných fotografií.

Viac fotografií v GALÉRII ►►►

Nech je, ako chce, faktom zostáva, že Ursula zároveň rozbehla európsky adop­čný program s názvom Miláčik do každej rodiny. V rámci neho sú v krajinách EÚ organizované prednášky o výhodách chovu medveďa hnedého v rodinnom prostredí. „Je to ne­uveriteľne milé zviera, ktoré má veľmi rado ľudí,“ povedala predsedníčka EK. „Ochráni váš majetok, zatrak­tívni pozemok a vytvorí unikátnu atmosféru divokej prírody, ktorá vás pohltí.“