Domov

Horný Tisovník
Domov 4.10. 2019 16:00

"Tu spočiva v Kristupanu telo važne ctene matrony…"

V Novohrade majú úžasné, zaujímavo tvarované a bohato zdobené náhrobné kamene. Všetky pochádzajú z časového úseku približne šesťdesiat rokov - nerobili ich ani pred rokom 1870, ani po skončení tridsiatych rokov. A robili ich len v jednej časti Novohradu.

Video obsah