Pre niekoho je intímne zblíženie vyvrcholením lásky a dokonalej spriaznenosti duší, pre tých pragmatickejších zase bežnou biologickou potrebou. Naše vnímanie tejto príjemnej činnosti ovplyvňuje výchova, prostredie, viera i vzory, ktoré nás počas života sprevádzajú. Ako sex vnímali a čo o ňom písali slávni autori kníh? Prečítajte si, ako sa pohľad na erotiku menil v priebehu dejín....

Grécky filozof Platón
Zdroj: Profimedia

Homosexuálny Platón

„Želanie a túžbu znova sa zjednotiť nazývame láskou,“ napísal v 5. storočí pred n.l. Sokratov žiak a jeden z najvýznamnejších filozofov Platón. Platonická láska, ktorú dnes chápeme ako cit bez zmyselnosti a sexu, nevychádza z myšlienok tohto mysliteľa. Aj keď velebil eros, predstavoval si pod ním silu duše bažiacej po filozofickom poznaní. A sex? Ten nezavrhoval, považoval ho za zdroj radosti. Ale spájal ho najmä s mužmi. „Iba tí mladí ľudia, ktorí sa telom i dušou upísali láske k mužom, stanú sa pozdejšie štátnikmi," napísal v diele Hostina.

Asketický Pythagoras

Filozof a matematik z ostrova Samos zaviedol vo svojom Pythagorejskom spolku pomerne prísne pravidlá striedmosti. „Snažte sa ovládať štyri veci: žalúdok, spánok, sex a prchkosť," napísal.

Napravený Svätý Augustín

Kým došlo k obráteniu tohto kresťanského mysliteľa zo 4. storočia, žil bujarým životom. Preto neprekvapujú jeho slová: „Bože, obdaruj ma cudnosťou a striedmosťou, len trocha neskôr.“ Po vysvätení za kňaza obrátil svoju lásku výhradne k Bohu. „Láska nemôže žiadnym spôsobom hrešiť, ako ani oheň nemôže chladiť,“ napísal.

Pornografický Markíz de Sade

Od francúzskeho šľachtica sa odvodzuje termín sadizmus. Jeho diela sú plné zvrhlostí a nechutností. „Hovorí sa, že s jedlom rastie chuť. Toto príslovie, nech už si o ňom myslíte čokoľvek, má v mnohých smeroch pravdu. Dá sa vyložiť i tak, že ak niekto prevádza ohavnosti, baží po ďalších tým viac, čím viac ich môže spáchať. A to je prípad aj našich nenásytných zhýralcov," píše v knihe 120 dní Sodomy. Poníženie, bolesť, najsadistickejšie spôsoby uspokojovania, to všetko podrobne ukazuje svojský autor vo svojom pornografickom románe. „Už som mala tú česť, páni, zveriť sa vám, ako je pre mňa ťažké pochopiť všetky tie muky, ktoré si človek sám na seba vymýšľa, aby v ponížení a bolestiach vydobyl apoň iskričku zmyselnosti, ktorá mu vplyvom staroby alebo presýtenosti chýba."

Nemecký filozof Arthur Schopenhauer
Zdroj: Profimedia

Pesimistický Arthur Schopenhauer

Nemecký filozof napísal o sexe dokonca knihu - metafyzika pohlavnej lásky. Sexuálny pud považuje za najsilnejšie vyjadrenie vôle, jeho jediným cieľom je rozmnožovanie druhu. „Ak uvažujeme o tom, akú dôležitú úlohu má pohlavná láska vo všetkých svojich odtieňoch premenách nielen v divadle a v románoch, ale i v skutočnom živote, zistíme, že konečný cieľ všetkých milostných pletiek je omnoho dôležitejší než všetky ostatné účely v ľudskom živote," napísal pred vyše 150 rokmi.

Romantický Romain Rolland

Francúzsky spisovateľ a dramatik je autorom románu Peter a Lucia o rozvíjajúcom sa ľúbostný vzťahu dvoch mladých ľudí, ktorý končí smrťou v ruinách zbombardovaného kostola. Pre Rollanda je dôležitá čistota vnútorného sveta. A v tomto duchu pristupuje aj k sexu. „Láska telesná sa obíde bez úcty. Lásku založenú na úcte nemožno znížiť na obyčajný pôžitok."

Opilec Charles Bukowski

Americký spisovateľ a básnik šokoval svojou otvorenosťou a autobiografickými dielami, v ktorých mali chlast a sex svoje stabilné miesto. Henry Chinaski, ako si hovoril vo svojich dieľach, však zďaleka nebol grobian a sex nevnímal len ako prázdnu biologickú potrebu.

„Súložiť znamená kopať smrť do riti a pri tom spievať," či na inom mieste: „Užili sme si sexu a nasmiali sa. Ťažko by som si spomenul na civilizovanejšie časy. Ani jeden z nás si nerobil žiadne nároky, ale nechýbala nám vrelosť, neobišlo sa to bez citov, nebola to žiadna neživá hmota kopulujúca s inou neživou hmotou. Tento druh promiskuity sa mi hnusil. Cudzí pri stretnutí, cudzí pri rozchode - telocvičňa plná tiel, ktoré sa navzájom masturbujú."

Japonský spisovateľ Haruki Murakami
Zdroj: Profimedia

Nežný Haruki Murakami

Obľúbený japonský autor sa čitateľov dotýka svojimi, často bizarnými, príbehmi nežne a zároveň vrúcne. Aj bez vulgárnosti sa vám z jeho románových lások a fyzických splynutí tiel zatočí hlava. „Pre mňa je sex niečo ako vynikajúci múčnik. Ked je, tak tým lepšie, keď nie je, nič sa nedeje. Pokiaľ si teda človek môže dať nejakú inú dobrotu," napísal v románe Koniec sveta & Hard-boiled Wonderland.

Vtipný Woody Allen

Režisér, scenárista a spisovateľ je známy svojimi nadnesenými úvahami o láske, vzťahoch a sexe. Napokon, zväčša o tom sú aj jeho literárne i filmové diela. „Sex bez lásky je úplne nezmyslený zážitok, ale medzi všetkými nezmyselnými zážitkami stojí poriadne vysoko," tvrdí. Skrátka, lásku aj sex treba robiť naplno, aj keď len na chvíľu. „Je sex nemravný? Iba keď sa robí poriadne," špásuje drobný muž s okuliarmi.

Francúzsky autor Michel Houellebecq
Zdroj: Profimedia

Cynický Michel Houellebecq

Jeden z najúspešnejších francúzskych autorov súčasnosti si berie na mušku vzťahy i liberalizmus. Jeho diela mnohí nazývajú pornografickými, nechýba poriadna dávka cynizmu a pochybností o ušľachtilosti citov i milovania v súčasnom svete. „Sexuálny liberalizmus vyrába fenomény absolútneho zbedačenia. Niektorí súložia každý deň, iní nikdy v živote,“ napísal dnes 62-ročný spisovateľ. „Beatnici, hippies, feministky priviedli do libidového poľa divoký anarchizmus a pretvorili lásku na trh. Sexuálna selekcia sa stala neľútostnou tak ako ekonomická vojna,“ tvrdí muž, ktorý sa vo svojich dielach často vyrovnáva so starnutím, podľa neho ťažko zlúčiteľným so sexom.