A hlavne, ako dokázali dopraviť niekoľkotonové žulové bloky z Asuánu, vzdialeného vyše 850 kilometrov, či vápencové z lomov v Ture neďaleko dnešnej Káhiry. Zdá sa, že záhada je aspoň čiastočne odhalená.

Unikátny nález papyrusov

Archeológovia ešte v roku 2013 objavili v starovekom prístave Vádí el-Džarf v Červenom mori pravdepodobne najstaršie papyrusy na svete. Trvalo niekoľko rokov, kým ich obsah odborníci rozlúštili a odhalili niektoré tajomstvá dávneho Egypta. Ako píše britský Daily Mail, medzi zachovanými dokumentmi boli aj poznámky úradníka Merera, pod ktorého patrila štyridsaťčlenná skupina elitných námorníkov, starajúca sa o dopravu materiálu. Opisuje v nich dômyselný spôsob, ktorým tisícky vytrénovaných robotníkov presúvali ťažké vápencové a žulové kvádre na miesto stavby slávnej pyramídy, známej aj pod názvom Cheopsova.

Dôkaz: Staré papyrusy vysvetľujú, ako Egypťania prepravovali obrovské žulové bloky na 850-kilometrovú vzdialenosť.
Dôkaz: Staré papyrusy vysvetľujú, ako Egypťania prepravovali obrovské žulové bloky na 850-kilometrovú vzdialenosť.
Zdroj: Internet

Zo zápisov vyplýva, že v okolí budúcej hrobky určenej pre faraóna Chufua vytvorili rozsiahlu sieť vodných kanálov, ktoré boli zásobované z priehrad vytvorených na rieke Níl. Zhruba 170-tisíc ton kameňa vozili v drevených člnoch, pevne prepojených hrubými lanami, až k základom pyramídy. Merer v papyrusoch okrem iného detailne opisuje budovanie priehrad, úpravu terénu, hĺbenie kanálov i spôsob dopravy.

Dôkazy o stavebných kanáloch

Poznámky egyptského úradníka potvrdil aj americký vedúci tímu archeológov Mark Lehner, ktorý odhalil pozostatky niekdajšej vodnej cesty, ukryté pod prašnou náhornou plošinou v Gíze. „Našli sme centrálnu kanalizačnú nádrž, o ktorej si myslíme, že bola hlavným zdrojom dodávok vody,“ cituje Lehnera Daily Mail.

Archeológovia rovnako objavili zachované zvyšky lán, ktorými boli člny spojené, i zvyšky lode, ktorá viezla faraóna na večný odpočinok.

Zdá sa, že po najnovších poznatkoch o spôsobe dopravy ťažkého materiálu už nemožno pochybovať. Teraz ostáva len prísť na to, ako
sa dávnym staviteľom za údajných dvadsať rokov podarilo z 2,3 milióna kamenných blokov vážiacich takmer ako osobný automobil, vybudovať pyramídu vysokú 146 metrov, ktorá bola až do stredoveku najväčšou stavbou na svete. Ak teda vylúčime pomoc mimozemšťanov.