Erekcia na stole

Preraffaelisti boli tajné bratstvo založené koncom 19. storočia ako reakcia na skostnatenú a pokryteckú viktoriánsku spoločnosť v Anglicku. Ich maliarskym vzorom bol slávny Raffael. Paradoxné bolo, že sa inšpirovali literárnymi a biblickými postavami. Počas svojho pôsobenia sa pochopenia nedočkali - ľuďom prekážalo realistické stvárnenie príbehov a postáv na obrazoch. V tých časoch totiž v umení prevládala dramatizácia a zveličovanie. Vo všeobecnosti sa raffaelisti považujú za predchodcov symbolistov.

Erekcia na stole
Erekcia na stole
Zdroj: Archív

O tom svedčí aj nedávne odhalenie kritikov - na obraze Isabella od popredného člena bratstva Johna Everetta Millaisa. Maliar chcel ľudí priviesť k búraniu predsudkov a pokúsil sa o to nenápadným znázornením erekcie - vidno ju pri postave na stole v podobe tieňa. To však nie je všetko. Podľa kritikov z kontextu obrazu vyplýva, že muž, ktorého erekcia je znázornená, dáva gestami a mimikou sexuálne návrhy ženám sediacim oproti.