Vzťah medzi mysľou a objektom vytvára 80 rôznych emócií.  Práve oni robia našu myseľ nestabilnou, nekontrolovateľnou a v mnohých prípadoch aj nefunkčnou. Naša myseľ je plná tajomstiev, no psychika skrýva v sebe toho omnoho viac. Vedci a lekári ju ustavične skúmajú a snažia sa prísť na to, prečo človek v danej situácii koná tak, ako oná alebo aký dopad môže mať na človeka únava, depresia, klebetie či márnotratnosť. Vedeli ste, že za peniaze si šťastie dokážete kúpiť, a že najkreatívnejší ste vtedy, keď ste najviac unavený?

Prečítajte si najbizarnejšie fakty o ľudskej psychike, ktoré ste určite nevedeli

Nechajte si svoje plány pre seba

Či sa vám to zdá byť možné alebo nie, svoje plány a ciele by ste nemali hovoriť nahlas. Výskum, ktorý bol realizovaný v roku 1993 potvrdil, že ľudia, ktorí hovoria o svojich zámeroch často dosahujú ich pomalšie alebo to úplne vzdajú. Peter M Gollwitzer zistil, že ak osoba oznámi riešenie problému a ostatní jej dajú za pravdu, mozog dostane akýsi impulz "čiastočného dosiahnutia cieľa", aj keď problém vyriešený nebol. 

Ďalšie štyri rôzne prieskumy, ktoré pozostávali z 63 respondentoch dokázali, že ľudia, ktorí si ponechali svoje umýsly sami pre seba ich dosiahli, zatiaľ tí, čo ich povedali nahlas, to vzdali. Možno sa vám to zdá byť neprirodzené, nereálne aby ste svoje veľké tajomstvo udržali a nepovedali svojim najbližším, rodine a priateľom, no vyskúšajte to.  A ak vám to náhodou vykĺzne, uistite sa, že svoj cieľ podávate ako nespokojnosť so sami sebou.

Marriage Therapy. Couple Talking to Counselor
Marriage Therapy. Couple Talking to Counselor
Zdroj: vgajic