Toto je trochu odlišná verzia najznámejšieho príbehu všetkých čias, ktorý si pripomenieme v týchto sviatočných dňoch. Ježiš sa podľa Biblie údajne narodil na slame v maštali ako syn chudobného tesára Jozefa.

V skutočnosti však bol synom úspešného príslušníka strednej triedy, vzdelaného a múdreho architekta. Toto tvrdenie pochádza od vedca podrobne sa zaoberajúceho štúdiom Biblie, doktora Adama Bradforda, ktorý tiež hovorí, že Ježiš vo veku medzi dvanástym a tridsiatym rokom, keď sa o jeho živote veľa nevie, študoval na náboženských školách a stal sa najvyšším rabínom v Judei.

Takáto radikálna revízia kresťanských dejín by naznačovala, že v kázni, ktorá odmieta pozemské majetky a dáva prednosť prostému životu, Ježiš môže podľa všetkého hovoriť z vlastnej skúsenosti. Doktor Bradford analyzoval pôvodné grécke a hebrejské texty, ktoré boli podkladom pre Bibliu, aby sa pokúsil zistiť pravdu o Kristovom pôvode.

Uvádza, že ide o nesprávny preklad gréckeho slova „tekton“, ktoré naznačuje povolanie Jozefa, Ježišovho otca a je jednou z mnohých chýb, vedúcich k zásadnému nepochopeniu Kristovho charakteru.

Doktor Bradford tvrdí, že zatiaľ čo „tekton" zvyčajne v širšom meradle označuje tesára, tu presnejšie znamená staviteľa alebo architekta. Ako architekt by mal Jozef určite vyššie spoločenské postavenie, ktoré by mu umožnilo lepšie vzdelávať svojho syna.

V galérii si pozrite zábery obrovskej sochy Ježiša na Orave>>

(Zázračný SVET)