Smädná koala dostáva napiť počas obrovských požiarov v Austrálii, počas ktorých zahynulo 173 ľudí.
Smädná koala dostáva napiť počas obrovských požiarov v Austrálii, počas ktorých zahynulo 173 ľudí.
Zdroj: Internet