Mike Brown vďaka Photoshopu vyčaril na tvári Eminema úsmev. Mike si práve amerického repera vybral preto, že má permanentne nasrdený výraz, ten korešponduje s jeho hudbou a textami o sociálnej nerovnosti v spoločnosti. Keď mu Mike Marshallovi Mathersovu prirobil úsmev, foto dostala úplne inú atmosféru.
Mike Brown vďaka Photoshopu vyčaril na tvári Eminema úsmev. Mike si práve amerického repera vybral preto, že má permanentne nasrdený výraz, ten korešponduje s jeho hudbou a textami o sociálnej nerovnosti v spoločnosti. Keď mu Mike Marshallovi Mathersovu prirobil úsmev, foto dostala úplne inú atmosféru.
Zdroj: Mike Brown
Mike Brown vďaka Photoshopu vyčaril na tvári Eminema úsmev. Mike si práve amerického repera vybral preto, že má permanentne nasrdený výraz, ten korešponduje s jeho hudbou a textami o sociálnej nerovnosti v spoločnosti. Keď mu Mike Marshallovi Mathersovu prirobil úsmev, foto dostala úplne inú atmosféru.
Mike Brown vďaka Photoshopu vyčaril na tvári Eminema úsmev. Mike si práve amerického repera vybral preto, že má permanentne nasrdený výraz, ten korešponduje s jeho hudbou a textami o sociálnej nerovnosti v spoločnosti. Keď mu Mike Marshallovi Mathersovu prirobil úsmev, foto dostala úplne inú atmosféru.
Zdroj: Mike Brown