Odmietavý
Odmietavý
Zdroj: peg

Keď ju nevie vystáť: Ženy majú mnoho zlozvykov, zamilovaní muži ich však zvyčajne prehliadajú, alebo berú s humorom. Ak ich naopak permanentne sledujú a vyčítajú, znamená to, že city, ktoré si k partnerke zachovali už nemajú s láskou veľa spoločného.