Mesiac máj je tradične spájaný s láskou a erotikou. Pre niekoho je intímne zblíženie vyvrcholením hlbokého citu a dokonalej spriaznenosti duší, pre tých pragmatickejších zase bežnou biologickou potrebou. Naše vnímanie tejto príjemnej činnosti ovplyvňuje výchova, prostredie, viera i vzory, ktoré nás počas života sprevádzajú. Ako sex vnímali a čo o ňom písali slávni autori kníh? Prečítajte si, ako sa pohľad na erotiku menil v priebehu dejín....

Grécky filozof Platón
Zdroj: Profimedia

Homosexuálny Platón

„Želanie a túžbu znova sa zjednotiť nazývame láskou,“ napísal v 5. storočí pred n.l. Sokratov žiak a jeden z najvýznamnejších filozofov Platón. Platonická láska, ktorú dnes chápeme ako cit bez zmyselnosti a sexu, nevychádza z myšlienok tohto mysliteľa. Aj keď velebil eros, predstavoval si pod ním silu duše bažiacej po filozofickom poznaní. A sex? Ten nezavrhoval, považoval ho za zdroj radosti. Ale spájal ho najmä s mužmi. „Iba tí mladí ľudia, ktorí sa telom i dušou upísali láske k mužom, stanú sa pozdejšie štátnikmi," napísal v diele Hostina.

Asketický Pythagoras

Filozof a matematik z ostrova Samos zaviedol vo svojom Pythagorejskom spolku pomerne prísne pravidlá striedmosti. „Snažte sa ovládať štyri veci: žalúdok, spánok, sex a prchkosť," napísal.

Napravený Svätý Augustín

Kým došlo k obráteniu tohto kresťanského mysliteľa zo 4. storočia, žil bujarým životom. Preto neprekvapujú jeho slová: „Bože, obdaruj ma cudnosťou a striedmosťou, len trocha neskôr.“ Po vysvätení za kňaza obrátil svoju lásku výhradne k Bohu. „Láska nemôže žiadnym spôsobom hrešiť, ako ani oheň nemôže chladiť,“ napísal.

Pornografický Markíz de Sade

Od francúzskeho šľachtica sa odvodzuje termín sadizmus. Jeho diela sú plné zvrhlostí a nechutností. „Hovorí sa, že s jedlom rastie chuť. Toto príslovie, nech už si o ňom myslíte čokoľvek, má v mnohých smeroch pravdu. Dá sa vyložiť i tak, že ak niekto prevádza ohavnosti, baží po ďalších tým viac, čím viac ich môže spáchať. A to je prípad aj našich nenásytných zhýralcov," píše v knihe 120 dní Sodomy. Poníženie, bolesť, najsadistickejšie spôsoby uspokojovania, to všetko podrobne ukazuje svojský autor vo svojom pornografickom románe. „Už som mala tú česť, páni, zveriť sa vám, ako je pre mňa ťažké pochopiť všetky tie muky, ktoré si človek sám na seba vymýšľa, aby v ponížení a bolestiach vydobyl apoň iskričku zmyselnosti, ktorá mu vplyvom staroby alebo presýtenosti chýba."