Názov Osvienčim sa spája najmä s koncentračným táborom, v ktorom zahynulo od hladu a v plynových komorách státisíce Židov. Je to však obec v Malopoľskom vojvodstve, ktorá má okolo 40 tisíc obyvateľov. Priemerne veľké mestečko, v ktorého blízkosti sa však nachádzajú, teraz už len pozostatky, dvoch veľkých zberných miest, kde nacisti privážali Židov. Na smrť.

Kolorované fotografie sú realistickejšie, návštevníkov výstavy zasiahnu citeľnejšie.
Kolorované fotografie sú realistickejšie, návštevníkov výstavy zasiahnu citeľnejšie.
Zdroj: Marina Amaral