Názov Osvienčim sa spája najmä s koncentračným táborom, v ktorom zahynulo od hladu a v plynových komorách státisíce Židov. Je to však obec v Malopoľskom vojvodstve, ktorá má okolo 40 tisíc obyvateľov. Priemerne veľké mestečko, v ktorého blízkosti sa však nachádzajú, teraz už len pozostatky, dvoch veľkých zberných miest, kde nacisti privážali Židov. Na smrť.

Kolorované fotografie sú realistickejšie, návštevníkov výstavy zasiahnu citeľnejšie.
Zdroj: Marina Amaral