Dianine vlasy odrážali obraz, ktorý si o nej utvorila verejnosť. Mladá nevesta, nepoškvrnená, ktorá sa vydala do váženej kráľovskej rodiny. Zároveň bol strih jej vlasov moderný, krátky a elegantný.

Pokračovanie na ďalšej strane