Hádaví tvrdohlavci

Svojím konzervativizmom a tvrdohlavosťou privádzajú iných do zúfalstva. Výhrady, nehovoriac o kritike, prijímajú ťažko, rovnako je to s dobre myslenými radami. Aj preto sa ľudia narodení v znamení Býka dostávajú často do konfliktu s inými, pričom zmierovanie nie je ich silnou stránkou. Iniciatívu musí takmer vždy vyvinúť druhá strana. Materiálne statky zaujímajú v hodnotovom rebríčku Býkov popredné pozície, ich dostatok považujú za nevyhnutný predpoklad osobného šťastia.