Vlny oceánov sa z roka na rok zväčšujú a, zdá sa, situácia bude čoraz horšia. Súvisí to so zohrievaním sa morí, píše chorvátska tlač odvolávvajúc sa na štúdiu uverejnenú na stránke ScienceAlert.

Napriek tomu, že odborníci už dávno vedia, ako vlny vznikajú, doposiaľ nejestvovala globálna a dlhoročná štúdia, ktorá by sa touto otázkou zaoberala.

Je známe, že rýchlosť vetra a výška morských vĺn sa v niektorých častiach oceánov zvyšujú, ale nikto sa nezaoberal tým, aké sú tieto lokálne príčiny. Nedávno však zverejnili výsledky španielskej štúdie nazvanej A recent increase in global wave power as a consequence of oceanic warming, ktorá poukazuje na vzájomnú spojitosť týchto dvoch javov, takže sa nedá jednoznačne povedať, že klimatické zmeny priamo ovplyvňujú vytváranie sa väčších a silnejších vĺn. Na druhej strane, ako uvádza štúdia, oba javy sú úzko prepojené.

Vlny sú z roka na rok vyššie
Vlny sú z roka na rok vyššie
Zdroj: profimedia.sk

“Štúdia dokázala, že globálna sila vĺn môže byť celkom užitočný ukazovateľ globálneho otepľovania planéty, rovnako ako koncentrácia dioxidu, stúpanie hladiny morí alebo nárast celkovej povrchovej teploty zeme i oceánov,”povedal spoluautor štúdie uverejnenej v časopise Nature Communications Inigo Losada z Univerzity v Cantabrii.

A čo to vlastne znamená?

Pri klimatických zmenách sa ohrieva povrch oceánov, ale to ovplyvňuje aj celkový smer vetra, čoho výsledkom sú väčšie a silnejšie morské vlny. Čím teplejší ocean, tým silnejšie vetry a väčšie vlny. V rozpätí rokov 1948 až 2008 sa ich sila zvýšovala najskôr o 0,47 percenta ročne a od roku 1994 sa tento ročný priemer zvýšil na 2,3 percenta.

Morské vlny útočia
Morské vlny útočia
Zdroj: profimedia.sk

Nuž a aká je vízia?

Najviac viditeľné majú byť zmeny v tropickej časti Tichého oceánu, čo znamená, že silnejšie vlny budú udierať do pobrežia severného Pacifiku a tiež na pobrežie Antarktídy. Dá sa očakávať, že na týchto miestach budú častejšie záplavy a viac bude na pobrežie pôsobiť aj erózia. Nebezpečné je to tiež pre rybolov a lode prepravujúce náklad po mori.

Takže, už nám nehrozí len všetko to, o čom sa doteraz hovorilo v súvislosti s globálnym otepľovaním klímy, ale už aj vlny.