Áno, aj to sa stáva. Lenže v tomto prípade celkom iná reakcia príde zo strany cirkvi. „Osoby, ktoré chcú manželstvo uzavrieť v kostole, totiž musia okrem podmienok zakotvených v zákone o rodine spĺňať podmienky zakotvené v prí­slušných cirkevných predpisoch,“upozorňuje advokátka na rodinné právo Jarmila Zahradníková. „A práve cirkevné predpisy vnímajú uzavretie manželstva vo viacerých ohľadoch striktnejšie a na jeho platné uzavretie zakotvujú viac podmienok, ktoré musia snúbenci spĺňať. Existujú teda určité rozdiely v tom, kedy manželstvo za platne uzavreté vníma zákon a kedy cirkev,“dodáva.

Môže cirkev odmietnuť?

V praxi dochádza k situáciám, že podľa zákona platne uzavreté manželstvo cirkev neakceptuje. Ako je to možné a čo sa dá v takom prípade robiť? Nuž, asi sa radšej vopred dobre informovať. „So žiadosťou o radu, ako ďalej postupovať, sa na nás obrátil mladý pár, bratranec so sesternicou, ktorí mali v úmysle zosobášiť sa. O tom, či by ich manželstvo bolo možné uzavrieť, sa v prvom rade boli informovať na matrike. Tam im oznámili, že uzavretie ich manželstva by bolo v súlade so zákonom a nebol by problém zapísať ho do knihy manželstiev. Preto sa v domnienke, že uzavretiu ich manželstva nič nebráni, vybrali do katolíckeho kostola, kde si chceli dohodnúť termín sobáša,“opisuje Jarmila Zahradníková. Lenže nastal problém - pán farár nesúhlasne krútil hlavou. „Na našu kanceláriu sa obrátili s otázkou, či im cirkev môže uzavretie manželstva odmietnuť, keď im matričný úrad oznámil, že uzavretie je v súlade so zákonom,“hovorí advokátka.

Cirkevný sobáš: V niektorých prípadoch nie je samozrejmý. Cirkevné predpisy vnímajú uzavretie manželstva vo viacerých ohľadoch striktnejšie.
Cirkevný sobáš: V niektorých prípadoch nie je samozrejmý. Cirkevné predpisy vnímajú uzavretie manželstva vo viacerých ohľadoch striktnejšie.
Zdroj: profimedia.sk

Zákon o rodine vníma uzavretie takéhoto manželstva inak ako základný predpis katolíckej cirkvi, ktorým je kódex kánonického práva. „Hlavný rozdiel spočíva v posudzovaní príbuzenstva ako prekážky uzavretia manželstva,“upozorňuje Zahradníková. Podľa zákona o rodine manželstvo nemôžu medzi sebou uzavrieť predkovia a potomkovia v priamej línii a súrodenci bez ohľadu na to, či majú spoločného len jedného rodiča, alebo oboch. „Ak by manželstvo uzavreli, bolo by neplatné, pozeralo by sa naň, akoby nikdy nevzniklo,“objasňuje odborníčka na rodinné právo. Rovnako to platí pre príbuzenské vzťahy, v ktorých došlo k adopcii.

Zákon o rodine však nevylučuje uzavretie manželstva medzi osobami v bočnej línii, to znamená napríklad medzi bratrancom a sesternicou alebo medzi strýkom a neterou. „Ak by však chceli uzavrieť manželstvo v kostole katolíckej cirkvi, nastal by problém, pretože podľa kódexu kánonického práva sa uzavretie manželstva medzi príbuznými posudzuje prísnejšie,“upozorňuje advokátka.

Ďalšie prípady

Na takýto problém narazili aj Kamil a Saša. Dlhé roky sa nevideli, početná rodina sa stretávala nepravidelne a oficiálne teta so synovcom, hoci rovesníci, sa stretli po dlhých rokoch. „Vlastne som si ju všimol už predtým, len som netušil, že je to otcova sestra, ktorá sa túlala po svete,“ spomína mladý muž. Nevedeli sa ubrániť. Obaja tvrdia, že vzájomná náklonnosť a porozumenie boli také silné, že si nevedeli predstaviť život jeden bez druhého. Lenže ich veriaca rodina, ktorú miestny kňaz poučil o kánonickom práve, nechcela o sobáši ani počuť. Vlastne ani o samotnom vzťahu.

Jarmila Zahradníková: „Ak majú snúbenci v úmysle uzavrieť cirkevný sobáš, mali by si okrem podmienok v zákone zistiť to, či im uzavretie takého manželstva umožňujú predpisy príslušnej cirkvi,“ upozorňuje advokátka na rodinné právo.
Jarmila Zahradníková: „Ak majú snúbenci v úmysle uzavrieť cirkevný sobáš, mali by si okrem podmienok v zákone zistiť to, či im uzavretie takého manželstva umožňujú predpisy príslušnej cirkvi,“ upozorňuje advokátka na rodinné právo.
Zdroj: profimedia.sk

Podľa kódexu kánonického práva nielenže manželstvo nemôžu platne uzavrieť osoby v priamej línii, teda predkovia a potomkovia, ale ani osoby v bočnej línii, a to až do 4. stupňa, kam spadá bratranec so sesternicou či teta so synovcom. „V zmysle kódexu už len samotná pochybnosť o stupni príbuzenstva medzi snúbencami by mala byť dôvodom, pre ktorý cirkev uzavretie manželstva nepovolí,“ hovorí Jarmila Zahradníková.

Vopred sa informujte

Na uzavretie manželstva medzi príbuznými v bočnej línii hľadí teda odlišne zákon a odlišne katolícke cirkevné predpisy. Nuž, srdcu síce človek nerozkáže, ale obhajcovia prísnejších pravidiel majú svoje argumenty. Napríklad zdravie potomkov. „Preto ak snúbenci majú v úmysle uzavrieť cirkevný sobáš, mali by si okrem podmienok v zákone zistiť to, či im uzavretie takého manželstva umožňujú predpisy príslušnej cirkvi. A keď­že na Slovensku je registrovaných viacero cirkví, ktorých vnútorné predpisy sa medzi sebou môžu líšiť, je vždy potrebné zistiť si podmienky, prípadne prekážky, na uzavretie manželstva v predpisoch tej cirkvi, v ktorej chcú manželstvo uzavrieť,“ dodáva odborníčka na rodinné právo.