Tancujúci chlapček

Malý kráľovský fanúšik svojimi pohybmi zatienil moderátorský vstup redaktorky z Windsoru.