Majestátnu zrúcaninu na vysokom brale pri obci Lietava v okrese Žilina možno zbadať už z niekoľkých kilometrov. Jej impozantné hradné múry s malými okennými otvormi na strmých vápencových skalách už z diaľky vzbudzujú rešpekt.

Po výstupe po príkrom lesnom chodníku a prechode po hladkých skalných plošinách odkrývajú ruiny Lietavského hradu množstvo tajomných zákutí. Zrúcanina patrí k najrozsiahlejším na Slovensku.

Na svätyni

Dávno pred postavením hradu bolo hradné návršie strediskom kultových obradov. Pohanský kmeň Slovanov tu mal vraj obetisko bohyne Lietavy - Lady. Nad horným nádvorím hradu je zase v skale vytesaný runový nápis z 8. alebo 9. storočia, ktorý bol pravdepodobne súčasťou pohanského obetného oltára. Išlo o mystické písmo germánskych kmeňov. Rozlúštená je zatiaľ len časť epigrafu: „Pohliadni, Thor, vlahu z nebies vylej.“ Vyrytý bol zrejme počas veľkého sucha, pretože Thor bol v germánskej mytológii bohom dažďa a hromu. Podľa oficiálnych zdrojov vznikol Lietavský hrad v 13. storočí. Nemal ani strážnu funkciu, ani strategický význam. Bol administratívnym a vojenským centrom a fungoval ako feudálny podnik. Patrilo k nemu striedavo do dvadsaťpäť obcí, ktoré pravidelne odvádzali poplatky. Nie príliš prepychový hrad si obľúbil aj Matúš Čák Trenčiansky. Veľkolepým sídlom ho urobil až Pavol Kiniži na konci 15. storočia, ktorý ho dostal od kráľa. Dodnes možno na oblom nároží obytnej veže paláca, ktorý dal postaviť, vidieť jeho erb. Neskôr sa v ňom narodil významný uhorský palatín Juraj Turzo, ktorý dal hradu renesančný nádych. Viditeľné sú stopy po talianskych kamenároch a maliaroch, ako oblúkové atiky či zvyšky sgrafitovej výzdoby. Turzovci si postavili honosnú hodovnú sieň, kaplnku a ubytovacia časť mala až dve poschodia. Horné komnaty patrili Jurajovi Turzovi, jeho žena Alžbeta bývala pod ním. Byt mal tajné chodby a úkryty pre členov rodiny i cennosti. Lietavský hrad nepriatelia nikdy nedobyli.

Veľkolepé sídlo s palácom z neho urobil až Pavol Kiniži na konci 15. storočia, ktorý hrad dostal od kráľa. Foto: Norbert Grosz

Rekonštrukcia

Združenie na záchranu Lietavského hradu patrí medzi prvé na Slovensku, ktoré začali zachraňovať ruiny národnej kultúrnej pamiatky. „Z vízií z roku 1999, keď sme začínali, nič neostalo. Nechceli sme hrad najprv opravovať. Organizovali sme rockové festivaly a chceli sme urobiť len výkrik do verejnosti, že tu máme niečo krásne a vzácne, čo treba zachrániť. Nikto sa toho nechytil. Až v roku 2003 sme si uvedomili, že to ostane na nás a hrad zachránime, len ak sa naučíme zamiešať maltu a odborne murovať,“ spomína zakladateľ združenia Ľubomír Chobot. Odvtedy postupne zabezpečujú najmä statiku murív a odstraňujú havarijné stavy ruiny. V rozľahlom hradnom areáli sa obnovili mnohé brány a zaujímavé hradné prechody. Zrekonštruovali sa viaceré časti, napríklad gotický strop starej brány a schodiská. „Záchrana spočíva v kombinácii dobrovoľníctva, sponzorov, grantov a spolupráce s malými firmami. To znamená urobiť konzervačné práce so stavebným zaistením a drobné rekonštrukcie. Žiadne šialenosti so šindľovými strechami. Načo vdychovať pamiatke inú podobu, keď ju už dvestopäťdesiat rokov vidíme ako zrúcaninu,“ prezrádza filozofiu Ľubomír. Vďaka práci združenia a dobrovoľníkov sa ruiny zmenili na nepoznanie. Počas roka sa tu organizujú rôzne kultúrne akcie.

Vzácnosti

Priebežne sa vykonávajú aj archeologické výskumy, ktoré odhaľujú nové podlažia a prinášajú cenné artefakty. Pri kaplnke sa našli zvyšky keramických kachlíc, objavená bola strážnica veže so základom kachľovej pece. Návštevníkov zaujme aj studňa hlboká dvadsať metrov, ktorú počas turzovského obdobia ručne vysekali do skaly tureckí zajatci. „Podľa historických prameňov bola hlboká sto metrov, našla sa aj rovnako dlhá reťaz,“ hovorí Ľubomír. K cenným objavom patrí nájdenie pruského groša z 15. storočia, no archeologickým pokladom je objavenie základov starších stavieb, ktorých existencia sa ani neočakávala a ktoré môžu pochádzať ešte spred 15. storočia. To znamená, že na mieste ruín stála ešte staršia architektúra a Lietavský hrad postavili na úplne nových základoch. Lietavský hrad je od roku 2009 zapísaný v zozname najohrozenejších pamiatok sveta, ktorý vytvára organizácia združujúca ochranárov pamiatok World Monuments Fund (WMF). Ocitol sa tak vedľa starobylých ruín peruánskeho mesta Machu Picchu či španielskej katedrály Sagrada Familia.