Keďže návštevy bohoslužieb v kostole pre zdravotné riziká neprichádzajú do úvahy, duchovní na celom svete hľadajú východiská, ako v ťažkých časoch povzbudiť veriacich. Rímskokatolícky vikár Patrick Stauss z nemeckého mesta Winterbach tak vysiela omše z Chrámu Nanebovzatia Panny Márie prostredníctvom svojho YouTube kanála.