Tip na článok

Pozor na stres v práci! Slovákom prekážajú nízke platy, odráža sa to aj na ich spánku

Portál Platy.sk priniesol rozsiahli výskum o tom, ktoré stresové faktory ovplyvňujú spánok zamestnaných ľudí. Zapojilo sa doň 14 237 Slovákov.

Galéria k článku (5 fotografií )

Zamestnaní ľudia pod stresom spia kratšie. Zo štúdie pod názvom Stress in the Workplace vyplýva, že zamestnanci, ktorí pravidelne zvyknú spať počas pracovného týždňa menej ako 6 hodín denne, sa v oveľa väčšej miere sťažujú na stres v práci. Trápi ich predovšetkým zlé finančné ohodnotenie a veľký nápor povinností.

platy.sk

Iba 8 percent zamestnancov v Európe, ktorí spia menej ako 6 hodín denne počas pracovného týždňa, hovorí, že v práci nepociťujú stres. Čím sa však spánok u ľudí predlžuje, stúpa aj podiel ľudí, ktorí sú viac v pohode a tvrdia, že stres ich v práci netrápi.

Nižie prijímy majú veľký vplyv

Keď porovnáme nízkopríjmových zamestnancov a vysokopríjmových zamestnancov, tak ľudia s nižšími príjmami sú na tom o niečo horšie. Z prieskumu vyplynulo, že v skupine zamestnancov s vyššími zárobkami je výrazne vyšší podiel ľudí, ktorí deklarujú, že nemajú stres v práci.

platy.sk

Zamestnanci sú na pracovisku vystavovaní tlaku na dosahovanie adekvátneho pracovného výkonu a výsledkov. Ľudia, ktorí spia kratšie, sa v porovnaní s priemerom trápia kvôli práci oveľa intenzívnejšie. Nižšie kvalifikovaní zamestnanci a zamestnanci s nízkymi príjmami sa viac sužujú financiami, zlými pracovným podmienkami a pracovným prostredím, ďalej ich vo významnejšej miere trápia zdravotné problémy prameniace z vykonávania práce, dochádzanie za prácou a zlé vzťahy s kolegami.

6 až 8 hodín denne

Na druhej strane manažéri a ľudia, ktorí majú v krajinách nadpriemerné príjmy sa oveľa viac sťažujú na veľkú pracovnú záťaž, častejšie spomínajú pocit vyhorenia, stresy vyplývajúce z organizačných zmien a častejšie tiež riešia ťažkosti so zosúladením súkromia a práce – takzvaný work-life balance. Najväčší podiel (74 percent) zamestnancov na Slovensku spí 6 až 8 hodín denne, čo je považované za dostatočný prísun oddychu pre mozog a regeneráciu organizmu. Sú aj takí šťastlivci, ktorí zvyknú spať pred pracovným dňom viac ako 8 hodín, no tých je iba 6 percent.

platy.sk

Na druhej strane je tu aj početná skupina zamestnancov, ktorí sa dlho v posteli nezdržia. Asi 20 percent pracujúcich ľudí na Slovensku spí menej ako 6 hodín denne počas pracovného týždňa. Tento trend sa začína stupňovať u ľudí starších ako 35 rokov. Kratší spánok sa tiež o niečo častejšie týka zamestnancov, ktorí sú na nižších pozíciách ako pomocní pracovníci (30 percent), kvalifikovaní robotníci a zamestnanci v službách (26 percent). Môže to súvisieť aj s tým, že ich pracovná doba sa začína skôr, prípadne je viazaná na smeny. Krátky spánok sa nevyhýba ani vyššie postaveným profesiám.

platy.sk

Napríklad top manažérov, ktorí spia menej ako 6 hodín denne, je na Slovensku asi 21 percent. Najvýznamnejšou oblasťou, ktorá zamestnancom na Slovensku spôsobuje stres, sú finančné problémy prameniace z nízkych zárobkov, ktoré nestačia pokrývať životné náklady. Tento aspekt označila za kľúčový stresový faktor až 31 percent respondentov, pričom o niečo častejšie ide o ľudí s nižšou úrovňou pozície.

VIDEO Plus 7 Dní