Baset

Poľovnícke plemeno z krajiny galského kohúta je o čosi nižšieho vzrastu, ako bol pôvodne. Zmenou prešla štruktúra zadných nôh. Baset získal o čosi viac kože, ktorá sa zdá byť voľná. Taktiež sa mu predĺžili uši, ktoré mu až plantajú po zemi a je ich nutné pravidelne čistiť. Spadnuté oči mu nedodávajú len smutný výraz, ale „vďaka“ nim je aj náchylnejší na očné choroby. Podľa dogbehaviorscience.wordpress.com toto plemeno často trpí kožnými chorobami a tiež máva problémy so stavcami.

Pokračovanie na ďalšej strane