Hoci nie je jednoduché hodnotiť psiu inteligenciu, psí psychológ a kynológ Američan Stanley Coren sa o to pokúsil. Coren opísal niekoľko typov inteligencie psov – adaptívna, pracovná, inštinktívna, priestorová, sociálna a podobne. V zostavenom rebríčku sa však zameral len na tú pracovnú, čiže schopnosť reagovať na povely od svojho pána.

Krížence sa v rebríčku nenachádzajú, ale vedia byť tiež múdre, šikovné a verné.
Krížence sa v rebríčku nenachádzajú, ale vedia byť tiež múdre, šikovné a verné.
Zdroj: MARTIN KUKUČKA

Výsledky dlhodobého prieskume predstavil vo svojej knihe Inteligencia psov, píše Business Insider. Vychádzal pritom z odpovedí 199 rozhodcov, ktorí posudzovali poslušnosť psíkov. Hoci ich hodnotenia boli konzistentné, platí aj to, že výnimka potvrdzuje pravidlo a poslušnosť psa závisí aj od tréningu.

Viac na Pluska.sk:

Pokračovanie na ďalšej strane