Ozdobený stromček je jeden z neodmysliteľných symbolov Vianoc. Najčastejšie sa zdobí na Štedrý deň a v dome sa zvyčajne necháva do Troch kráľov. Na Slovensku sa stromčeky udomácnili koncom 18. storočia podľa vzoru Nemecka a Rakúska. Do dedín prenikli ešte o čosi neskôr.

1958: Dokončovanie vyrubovania vianočných stromkov v polesiach Lesného závodu Hronec. Lesníci z Banskobstrického kraja dodali k vtedajším Vianociam 70 tisíc stromčekov prevažne smrečkov.
Zdroj: TASR
1967: Vianoce v kasárňach. V pohraničnom útvare v Petržalke si väčšina príslušníkov plnila vlasteneckú povinnosť na hraničnej čiare aj počas Vianoc. Každý vojak, ktorý sa nedostal na Vianoce domov, dostal vianočnú nádielku na útvare.
Zdroj: TASR

Pokračovanie na ďalšej strane