Rekordérka Bibi. Mačka dokáže pomerne ladne udržať najvyššiu vežičku z kociek. Samozrejme, tento rekord drží v členstve zvieracej ríše.
Rekordérka Bibi. Mačka dokáže pomerne ladne udržať najvyššiu vežičku z kociek. Samozrejme, tento rekord drží v členstve zvieracej ríše.
Zdroj: Guinessová kniha rekordov