Rekordérka Bibi. Mačka dokáže pomerne ladne udržať najvyššiu vežičku z kociek. Samozrejme, tento rekord drží v členstve zvieracej ríše.
Rekordérka Bibi. Mačka dokáže pomerne ladne udržať najvyššiu vežičku z kociek. Samozrejme, tento rekord drží v členstve zvieracej ríše.
Guinessová kniha rekordov