Ash Randallovi sa podarilo udržať futbalovú loptu na podrážkach topánok, kým ležal na jazdiacom aute.
Ash Randallovi sa podarilo udržať futbalovú loptu na podrážkach topánok, kým ležal na jazdiacom aute.
Guinessová kniha rekordov