Ak neustále o sebe pochybujete a v zrkadle vidíte niekoho, s kým sa nemôžete zmieriť, poznamená to váš celkový pocit šťastia aj fungovanie vo vzťahu. Nemôžete očakávať, že partner vás bude neustále presviedčať o vašich kvalitách, keď vy sám ich popierate. Prehnané pochybnosti o sebe samom a pocit menejcennosti môžu niekedy obrať človeka o životné šance či láskyplné spolužitie. Možno niekto tých hlodavcov do vášho vnútra vložil a neviete si s nimi poradiť. Na to, ako vnímame sami seba, totiž vplýva niekoľko faktorov.

Náročné spolužitie

„Je to poriadne otravné! Moja priateľka o sebe neustále pochybuje. Je nešťastná, že nie je dosť vysoká či pekná, pritom sa porovnáva s nereálnymi fotografiami modeliek. Má pocit, že si ju ľudia nevážia, že nezvládne ťažšie úlohy. Už nejaký čas je bez práce, pretože si myslí, že nemá vlohy na náročnejšiu pozíciu, a hocijakú prácu vziať nechce. Jej negatívne myšlienky o sebe v nej často vyvolávajú sebaľútosť aj závisť, pre ktorú už stratila zopár kamarátok. Aj mňa už začínajú jej komplexy ubíjať. Nechcem zaspávať vedľa ženy, ktorá si neuvedomuje svoju hodnotu. Je milá, sčítaná, zdatná v športe aj v iných oblastiach, tak prečo má o sebe takú nízku mienku?“ zamýšľa sa 28-ročný Kamil.

Žiť s človekom, ktorý sa neustále utápa v sebaobviňovaní, v porovnávaní a v pocitoch ustavičného zlyhania, nie je jednoduché. Často sa v ňom hromadí zlosť. Vybíja si ju na najbližších, ktorí sa mu snažia pomôcť. Zdravé sebavedomie je totiž vzácna vlastnosť vyvíjajúca sa v priebehu života v súlade s predpokladmi, ktoré získame v útlom detstve. „Ako sa k nám správajú hlavne naši rodičia, ale aj iné blízke osoby v neskoršom detstve, tak budeme vnímať sami seba,“ hovorí terapeutka Melinda Kešická.

Správne vyhodnotenie

Odborníčka na ľudskú dušu a vzťahy vysvetľuje, že vo vzťahu k sebavedomiu je dôležitá miera primeranosti. Čo to znamená? „Je dôležité, aby sme dokázali odhadnúť našu hodnotu v konkrétnej situácii. Vtedy sa nám nestane, že premeškáme životnú príležitosť, alebo, naopak, budeme vstupovať do situácií, na ktoré nemáme kapacitu,“objasňuje terapeutka.

Prejavom nízkeho sebavedomia je to, ak vo väčšine prípadov vyhodnocujeme našu schopnosť niečo urobiť alebo našu hodnotu voči iným ľuďom ako nižšiu. „Môže sa stať, že sa zameriavame na nejakú našu špecifickú vlastnosť, ktorú považujeme za menejcennú, a tak máme tendenciu posúdiť celú našu osobu,“ upozorňuje Kešická. Niekto napríklad nedokáže byť zábavný vo väčšej spoločnosti a z toho usúdi, že nie je zaujímavý a obľúbený vôbec, a teda sa nikdy nemôže v ničom presadiť. To však nie je pravda!

Schopnosť sebaprijatia

Nie, nie je to fér! Niektorí ľudia vedia vyťažiť aj zo svojich nedostatkov, prijímajú sami seba so všetkým, čo k nim patrí. Keď kedysi herečku Meryl Streepovú odmietli obsadiť do filmu King Kong, lebo je vraj príliš škaredá, nevzdávala sa. Čo je jeden názor proti tisíckam? Česká modelka Tereza Maxová sa nikdy netrápila pre svoj antický nos, skôr pre váhu. Jej kolegyňa Karolína Kurková priznala, že v mladosti trpela pre veľké zuby. Zrejme nie až tak, aby sama sebe zahatala cestu k sláve.

Sú jedinci, ktorí sa umárajú často pre nepodstatné fyzické či psychické danosti a strpčujú život sebe aj okoliu. Cúvnu pred väčšinou skúšok či výziev a oberajú sa tak o plnohodnotnejší život. „Najťažšie je vydržať sám so sebou. Tam nemáme kde uniknúť a jedinou cestou je skresliť si sebaobraz na prijateľnú podobu. Schopnosť sebaprijatia je daná kapacitou na zvládanie záťaže a obrannými mechanizmami, ktoré nám skresľujú seba samého v zmysle želaného. Tá je však u ľudí rozdielna,“ priznáva terapeutka.

Opakovaná submisivita: Sebavedomie môže potlačiť či vyzdvihnúť aj partnerský vzťah. „Emočne naň vplývajú blízke osoby. Po období, keď sú nimi rodičia, nastupujú priatelia a neskôr partneri. Tí premietajú do vzťahu svoje potreby, napríklad obavy zo zlyhania, ktoré prenášajú na nás, alebo potrebu kompenzácie - vylepšenia - svojho nízkeho sebavedomia. Vysielajú odmeňujúce signály, keď pripúšťame našu menejcennosť a pôsobia trestajúco, keď sa snažíme ich ‚preskočiť‘. Keď­že naše submisívne správanie je posilňované odmenami v podobe dobrej nálady, toto submisívne správanie opakujeme a rozširujeme ho aj do mimopartnerských vzťahov. Teda do práce, priateľstiev a iných väzieb,“opisuje terapeutka spôsob, ako sa môžeme dopracovať k narušenému sebavedomiu a zníženej schopnosti sebapresadzovania.

Naopak, sú jedinci, ktorí potrebujú niekoho silnejšieho a vzhliadajú k svojmu partnerovi. „Ten môže nadobudnúť falošný sebaobraz sily a dokonalosti, ktorý mu prekáža mimo vzťahu, lebo naráža na realitu. Takto sa môže vyvinúť závislosť od obdivovateľa a následne zneužívajúci vzťah,“ dodáva Melinda Kešická.

Partner môže pomôcť

Ako sa teda vymotať z bludného kruhu a zmieriť sa so svojimi nedostatkami? Nuž, žiadna zázračná pilulka neexistuje, len akýsi zmierovací proces. „Raz sa opýtal študent svojho profesora, či je kompenzačným mechanizmom to, že keď je niekto plešatý, nechá si narásť bradu. Okrem toho, že áno, tak aj spôsob, akým sa to študent opýtal profesora, možno chápať tak, že študent sa chcel priblížiť svojmu profesorovi a trochu ho zhodiť. Tým kompenzoval svoj nedostatok študenta voči profesionálne vyššie postavenej osobe,“dáva príklad terapeutka.

„Miera vyvažovania je spojená s dôležitosťou, ktorú pripisujeme znakom. Ak má niekto veľký nos, môže si ho dať osekať alebo považovať za menejcenných tých, ktorí podstúpia plastiku, a hneď sa cíti lepšie. Nehovoriac o tom, že sa šíria klebety o tom, že muži s veľkým nosom sú sexuálne výkonnejší,“ pridáva rôzne prístupy k určitej fyzickej vlastnosti, ktorá môže vyvolať komplex, ale i pocit výnimočnosti.

„Ak sa pohybujete v spoločnosti, v ktorej sú určité povahové či vzhľadové odchýlky vítané a zaujímavé, je ľahšie sa s nimi zmieriť, ba z nich dokonca vyťažiť. Do procesu vyrovnávania so sebou samým vstupuje aj partner. Tento proces však nemusí byť riadený rozumovo a zámerne. Väčšinou ide o spontánne reakcie, kde si vaša polovička napĺňa hlavne svoje potreby. Teda ak vás má rada, tvrdí, že máte malé ušká, alebo ak by to bolo už neuveriteľné, tak tvrdí, že výborne počujete. Ak vám chce ublížiť, máte podľa jej slov lopúchy,“ opisuje.

„Partner prispieva k nášmu sebavedomiu dovtedy, kým si ho vážime a jeho názor je pre nás dôležitý. Ak je nám jedno, ako reaguje, tak nie je problémom sebavedomie, ale náš vzťah. V každom prípade, ak po kvetinke stúpame, rastie horšie, ako keď ju zalievame a prihovárame sa jej,“ upozorňuje Melinda Kešická.